НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Проекти рішень виконкому
№ _ від 2019-11-26
Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств м. Первомайська, підвідомчих управлінню житлово- комунального господарства міської ради на 2020 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Миколаївської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

______________ №_____
м. Первомайськ

Про затвердження фінансових планів
комунальних підприємств м. Первомайська,
підвідомчих управлінню житлово-
комунального господарства міської ради на
2020 рік

Керуючись підпунктом 4 пункту "а" статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 року № 173 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств» та рішення виконавчого комітету від 16.12.2014 року № 555 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайськводоканал» на 2020 рік (додаток 1)

2. Затвердити фінансовий план комунального підприємства  Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» на 2020 рік (додаток 2).

3. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Первомайської міської ради «Флора» на 2020 рік (додаток 3).

4. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Первомайської міської ради «Затишок» на 2020 рік (додаток 4).

5. Затвердити фінансовий план комунального підприємства  Первомайської міської ради «Комунсервіс» на 2020 рік (додаток 5).

6. Комунальним підприємствам Первомайської міської ради щоквартально надавати до управління житлово-комунального господарства міської ради  до 30 квітня, 31 липня, 30 жовтня 2020 року та до 15 березня 2021року:

  1. Звіт про виконання фінансового плану та аналіз господарської діяльності, розвитку підприємства за звітний період;
  2. Баланс підприємства за звітний період (Форма № 1-М);
  3. Звіт про фінансові результати (Форма № 2-М);
  4. Звіт з праці (Форма № 1-ПВ ).

7. Доручити управлінню житлово-комунального господарства міської ради на підставі звітної документації, щоквартально проводити аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств. Узагальнений звіт про показники роботи комунальних підприємств надавати міському голові для  вчасного оперативного контролю по управлінню підприємствами.

Термін: 15 травня  2020 року,
серпня  2020 року,
15 листопада 2020 року,
26 березня 2021 року.

8. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 14.12.2018 року № 575 «Про затвердження фінансових планів комунальних  підприємств м. Первомайська, підвідомчих управлінню житлово-комунального господарства міської ради на 2019 рік».

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника   міського голови  Кукурузу О.В.

Міський голова                                                                                              Л.Г. Дромашко

Додатки 1-5


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/10920/