НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Проекти рішень виконкому
№ _ від 2019-11-26
Про організацію громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях міста Первомайська на 2020 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївська область
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від___________________№___________
      м. Первомайськ

Про організацію громадських робіт
на підприємствах, в установах та
організаціях міста Первомайська на 2020 рік

Відповідно до підпункту 7 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції, виконавчий   комітет  Первомайської міської ради

ВИРІШИВ :

  1. Організувати в 2020 році на підприємствах, в установах, організаціях міста Первомайська проведення громадських робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для міста.
  2. У разі наявних бюджетних асигнувань місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонду) здійснювати фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів, здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та /або коштів Фонду. За рахунок коштів Фонду здійснювати насамперед фінансування громадських робіт, кошти для фінансування якої виділено з місцевих бюджетів.
  3. Затвердити перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для міста Первомайська (додаток 1).
  4. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій міста Первомайська, на яких будуть організовуватися громадські роботи (додаток 2).
  5. Рекомендувати Первомайській міськрайонній філії Миколаївського обласного центру зайнятості здійснювати направлення зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів.
  6. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям суворо дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт.
  7. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 14.12.2018 року № 604  «Про організацію громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях міста Первомайська на 2019 рік»
  8. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти на першого заступника міського голови Кукурузу О.В. та заступника міського голови, начальника управління соціального захисту населення міської ради Колесніченко О.А.

Міський голова                                                                                   Л.Г. Дромашко

Додатки 1-2


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/10922/