НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Проекти рішень міської ради
№ _ від 2019-11-29
Про затвердження міської цільової Програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2020 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської  області
___ СЕСІЯ     ___ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____________ №____
        м. Первомайськ

Про  затвердження міської  цільової
Програми «Цукровий та нецукровий
діабет» на 2020 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, а також на виконання вимог  пунктах Постанови КМУ від 23 березня 2016 року № 239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну", вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  міську цільову Програму  «Цукровий та нецукровий діабет» на 2020 рік (далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Шугуров) врахувати потребу в коштах на фінансування заходів міської цільової програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2020 рік.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 24.12.2008 року №9 «Про хід виконання міської програми «Цукровий діабет» на 2004-2008 роки» та затвердження міської Програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2009-2014 рр.».

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, начальника управління соціального захисту населення міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань духовності, освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Міський голова                                                                                          Л.Г.Дромашко

Чекрижов
3-32-33


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/10931/