НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Повторні відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2020-04-16
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 25.04.2019 року №13 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Первомайська»

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення міської ради від 25.04.2019 року № 13 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Первомайська».

2. Назва виконавця заходів відстеження:

Управління житлово-комунального господарства міської ради.

3. Мета прийняття акта:

- упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

- створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста;

- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень;

- покращання санітарного стану міста;

- покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;

- більш ефективна робота комунальних служб;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

- покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану міста;

- створення умов сталого розвитку міста;

- додаткове находження у міський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

Цілями регулювання Положення є регулювання відповідальності громадян, створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращання санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території міста, охорону об’єктів благоустрою міста, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою території м. Первомайська, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: квітень 2019 року - квітень 2020 року.

5. Тип відстеження:  повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

7. Дані та припущення, на яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

Статистичний – аналіз інформації, отриманої від посадових осіб, уповноважених складати протоколи відповідно до рішення виконкому від 14.07.2017 року № 362 «Про уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення» та за результатами роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

8. Кількісні та якісні показники:

За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів за період квітень 2019 року - квітень 2020 року винесено 253 постанов з них 133 усних зауважень та накладено 120 штрафів на загальну суму 47600,00 гривень: по 26 постановам на суму 9520,00 гривень – штраф сплачено добровільно, 7 постанов закрито.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Завдяки чіткому визначенню ряду порушень у сфері благоустрою та розміру компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення у сфері благоустрою збільшилися надходження до місцевого бюджету від сплати штрафів. 

В цілому регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку.

Негативний результат – відсутній.

 

Міський голова                                                                                                            Людмила ДРОМАШКО

 

 

 

 


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/12016/