НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Проекти регуляторних актів
№ _ від 2021-04-14
Про встановлення ставок орендної плати за землю Первомайської міської територіальної громади

 

ПРОЄКТ

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
______________ сесія                        _____________ скликання

РІШЕННЯ

___.___.2021 року № ___
      м. Первомайськ

 

Про встановлення ставок орендної плати
за землю Первомайської міської
територіальної громади

 

            Відповідно до статті 25, пункту 34 статті 26, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, статті 96 Земельного кодексу України, пункту 4.5. статті 4, пункту 12.3. статті 12, статті 288 Податкового кодексу України, статті 21 Законів України «Про оренду землі», статті 34, статті 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, забезпечення оптимального рівня надходжень до місцевого бюджету від оренди землі та підвищення ефективності використання земель, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  ставки орендної плати за землю Первомайської міської територіальної громади, згідно додатку.

2. Ввести в дію затверджені ставки з 01.01.2022 року.

3. Орендарям земельних ділянок Первомайської міської територіальної громади вжити заходів щодо укладання з орендодавцем додаткових угод про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, в частині розміру орендної плати та здійснення перерахунків плати за землю.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань містобудування, архітектури, кадастру, власності, приватизації, земельних відносин та планування територій.


Міський голова                                                                       Олег ДЕМЧЕНКО

 

Олена Артем’єва 5 49 69

  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ЗВІТ про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта

ТЕСТ малого підприємництва


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/14672/