НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Базові відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2021-04-30
ЗВІТ про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта – рішення  міської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

1. Вид та назва проєкту регуляторного акта:

Проєкт рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Приведення у відповідність до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.06.2020р. № 719-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Миколаївської області"; затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Первомайської міської територіальної громади з метою забезпечення планових надходжень до  бюджету територіальної громади

4. Строк виконання заходів з відстеження:

квітень  2021 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від органу  Державної казначейської служби в Первомайському районі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Державної казначейської служби в Первомайському районі за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2020 рік

січень-березень 2021 року

Фактичні надходження по:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості;

16,1

3,7

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості ;

911,5

32,8

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

3017,9

109,9

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

3890,7

1179,4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.06.2020р. № 719-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Миколаївської області" і  згідно  Податкового  кодексу України та дозволить збільшити надходження до бюджету міста  по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Міський голова                                                    Олег ДЕМЧЕНКО

Сергій Шугуров
05161 54283


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/14750/