НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2021-05-28
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності проекту регуляторного рішення «Про затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та інвентаризаційних справ комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності проекту регуляторного рішення «Про затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та інвентаризаційних справ комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та інвентаризаційних  справ комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

 2. Назва виконавця заходів з відстеження: комунальне підприємство “Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації”

3. Цілі прийняття акту: - розвиток конкуренції на ринку надання послуг з технічної інвентаризації об’єктів нерухомості, а також накопичення та обробка інформації про реальний стан та зміни в об’єктах нерухомості.

4. Строк виконання заходів відстеження: травень 2021 року

5. Тип відстеження: періодичне  відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється  після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Вважаємо за доцільне запропонувати наступні показники результативності запропонованого регуляторного акту: збільшення кількості суб’єктів господарювання, які надають послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомості у м. Первомайську, збільшення кількості робочих місць у вищевказаних суб’єктів господарювання, покращення якості надання послуг з технічної інвентаризації.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей: прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

Прийняття регуляторного акта забезпечить створення якісної конкуренції на ринку послуг з технічної інвентаризації об’єктів нерухомості чітку та однозначну процедуру накопичення та обробки інформації щодо реального стану та змін технічних характеристик об’єктів нерухомого майна в місті Первомайську.

Міський голова                                                             Олег ДЕМЧЕНКО


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/14964/