НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Проекти рішень міської ради
№ _ від 2021-06-18
Про припинення юридичних осіб Комунального підприємства «Житло», Комунального підприємства «Житло-Плюс» та Комунального підприємства «Кодима» шляхом ліквідації

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 __________________ №______ 

Про припинення юридичних осіб
Комунального підприємства
«Житло»,  Комунального підприємства
«Житло-Плюс»  та Комунального підприємства
«Кодима» шляхом ліквідації

        Відповідно до ст. 17,  пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, ст. ст. 59, 60 Господарського Кодексу України, ст.104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-ІV, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою щодо недоцільності функціонування цих підприємств, міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

Припинити шляхом ліквідації:

 1. Комунальне підприємство  «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 36855567), яке знаходиться за адресою: 55222, Миколаївська обл., Первомайський р-н, селище міського типу Підгородна, вул. Соборна, будинок 60/1;

 Комунальне підприємство  «Житло-Плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 39271224), яке знаходиться за адресою: 55222, Миколаївська обл., Первомайський р-н, селище міського типу Підгородна, вул. Соборна, будинок 60/1;

 Комунальне підприємство «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області (код 41095172) яке знаходиться за адресою: 55230, Миколаївська обл., Первомайський р-н, село Кінецьпіль, вул. Гагаріна,  будинок 24/3

2. Створити ліквідаційні комісії з припинення:

Комунального підприємства  «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 36855567) та затвердити її склад згідно з додатком 1;

Комунального підприємства  «Житло-Плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 39271224), та затвердити її склад згідно з додатком 2;

Комунального підприємства «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області (код 41095172) та затвердити її склад згідно з додатком 3;

3.  Встановити місце знаходження ліквідаційних комісій:

Комунального підприємства  «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 36855567) за адресою: 55222, Миколаївська обл., Первомайський р-н, селище міського типу Підгородна, вул. Соборна, будинок 60/1;

Комунального підприємства  «Житло-Плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області (код ЄДРПОУ 39271224) за адресою: 55222, Миколаївська обл., Первомайський р-н, селище міського типу Підгородна, вул. Соборна, будинок 60/1;

Комунального підприємства «Кодима» Первомайської міської ради Миколаївської області (код 41095172) за адресою: 55230, Миколаївська обл., Первомайський р-н, село Кінецьпіль, вул. Гагаріна,  будинок 24/3.

Головам ліквідаційних комісій протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення забезпечити подання органу державної реєстрації документів для внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про державну реєстрацію рішення про припинення юридичних осіб в результаті їх ліквідації.

4. Ліквідаційним комісіям:

розробити план заходів щодо проведення ліквідаційної процедури, в якому зазначити конкретні строки їх виконання, виконавців та відповідальних посадових осіб за їх виконання;

протягом двох місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації на офіційному веб порталі здійснити заходи, пов’язані з ліквідацією КП«Житло», КП «Житло-Плюс», КП «Кодима» , згідно з вимогами чинного законодавства України;

попередити працівників КП «Житло», КП «Житло-Плюс»,        КП «Кодима»  про майбутнє вивільнення за 2 місяці до дати звільнення з дотримання вимог чинного законодавства.

5. Встановити, що претензії кредиторів КП «Житло», КП «Житло-Плюс», КП «Кодима» приймаються протягом двох місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації на офіційному веб порталі.

Документи постійного зберігання передати в архівний відділ Первомайської міської ради.

6. Ліквідаційній комісії після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог скласти проміжний ліквідаційний баланс, а потім – кінцевий ліквідаційний баланс, та подати його на затвердження міською радою.

7. Майно комунальної власності територіальної громади, що залишилось після проведення вище зазначених заходів, передати на баланс міської ради.

8. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.  

Міський голова                                                                      Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

 

  


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/15194/