НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Проекти рішень виконкому
№ _ від 2021-10-13
Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.09.2021 № 403 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Первомайської міської територіальної громади»

 

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 

 


__________       №____
        м. Первомайськ


Про внесення змін та доповнень
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 10.09.2021 № 403
«Про затвердження Порядку розміщення
зовнішньої реклами на території
Первомайської міської територіальної
громади»

         Відповідно до статті 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Типових правил розміщення зовнішньої реклами»  від 29.12.2003 року № 2067 із змінами та доповненнями, керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР із змінами та доповненнями, у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність повноваження виконавчого комітету міської ради та відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради щодо укладання та підготовки договорів з розповсюджувачем реклами, а також з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Первомайської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.09.2021 № 403«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Первомайської міської територіальної громади (далі –Рішення):

1.1. Внести зміни до пункту 1.1. Рішення:

- пункт 1.2.4. розділу 1 Додатку 1 викласти в такій редакції:

«1.2.4. Договір про надання у користування місця для розміщення рекламного засобу – договір між виконавчим комітетом міської ради та розповсюджувачем реклами, укладений на підставі рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у якому визначаються права та обов’язки сторін»;

- пункт 3.1.8. розділу 3 Додатку 1 викласти в такій редакції:

«3.1.8. Складання проекту договору про надання у користування місця для розміщення рекламного засобу»;

- пункт 4.27. розділу 4 Додатку 1 викласти в такій редакції:

 «4.27. Одночасно із видачею дозволу між виконавчим комітетом міської ради  та заявником укладається договір про надання у користування місця для розміщення рекламного засобу.»;

- пункт 4.31. розділу 4 Додатку 1 викласти в такій редакції:

«4.31. Дозвіл надається строком до п’яти років»;

- абзац 3 пункту 5.3. розділу 5 Додатку 1викласти в такий редакції:     

  «Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви, враховуючи рішення архітектурно-містобудівної ради,  вносить відповідні зміни у дозвіл та надає пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо внесення змін у договір про надання у користування місця для розміщення рекламного засобу».

1.2. Внести зміни до пункту 1.2. Рішення:

- викласти додаток 1, 2, 3, 4 до  Положення визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності Первомайської міської територіальної громади, в новій редакції (додаток 1, 2, 3, 4).

1.3. Внести зміни до пункту 1.3. Рішення:  

- пункт 2.9. розділу 2 Додатку 3 викласти в такій редакції:

 «2.9. Демонтаж спеціальної конструкції для розміщення рекламного засобу, власник якої уклав договір з виконавчим комітетом міської ради, здійснюється на умовах визначених договором».

1.4. Внести зміни до пункту 1.4. Рішення:  

- Додаток 4 викласти в новій редакції (додаток 5).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дмитра МАЛІШЕВСЬКОГО.

      

Міський голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

 

Додатки


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/16061/