НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Базові відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2022-01-24
Звіт про результати базового відстеження проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Умов та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади»

 

Звіт
про результати базового відстеження проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради
 «Про затвердження Умов та Порядку  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади»

 

з/п

Зміст

Результати

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата прийняття, номер

Проєкт рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Умов та Порядку  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади»

2

Назва виконавця заходів з відстеження

управління економічного розвитку територіальної громади міської ради

3

Цілі прийняття акта

Створення конкурентного середовища у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів.

4

Строк виконання заходів з відстеження

 січень 2022 року

5

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

6

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

 Результативність відстежується шляхом здійснення постійного моніторингу розвитку автотранспортної галузі в межах Первомайської міської територіальної громади.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

- Кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів на міських/ приміських автобусних маршрутах загального користування;

- відсутність скарг та судових рішень на результати конкурсів;

- кількість автобусів, залучених до перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- зменшення скарг, збільшення пропозицій щодо поліпшення якості послуг;

- ефективність оновлення транспортних засобів;

- підвищення рівня безпеки, дотримання правил безпеки руху.

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Місцева влада – підвищення ефективності системи регулювання, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, прискорення розвитку автомобільної галузі і надання транспортних послуг, раціональний розподіл маршрутів між перевізниками, забезпечення виконання соціально-значимих перевезень, зростання авторитету місцевої влади;

суб’єкти господарювання – розширення можливостей підприємницької діяльності за рахунок розвитку ринкового середовища в сфері пасажирських перевезень, підвищення якості транспортних послуг, створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування;

 міська територіальна громада – підвищення якості обслуговування, можливість вибору якісних послуг та підвищення якості праці в сфері пасажирських перевезень.

 

 

Міський голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО

 

Ольга Бандура 7 51 88


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/16807/