НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Базові відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2022-05-16
ЗВІТ про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта рішення міської ради «Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади»

 

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта рішення  міської ради  «Про затвердження Положення про оренду  майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади»

 

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

Проєкт рішення міської ради  «Про затвердження Положення про оренду  майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади»

2. Виконавець:

Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Проєкт рішення міської ради  «Про затвердження Положення про оренду  майна комунальної власності Первомайської міської територіальної громади»

розроблений з метою:

забезпечення правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених новим Законом;

реалізація норм нового Закону, зокрема, передавати в оренду об’єкти комунальної власності громади на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди) з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених новим Законом;

забезпечення високого рівня відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду;

виключення корупційних ризиків при передачі комунального майна в оренду;

забезпечення високого рівня довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин;

здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають в процесі передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності громади;

створення сприятливих та оптимальних умов для орендарів комунального майна;

упорядкування процесу розрахунку плати за оренду комунального майна;

збереження комунального майна та ефективне використання вільних площ;

збільшення надходжень до  бюджету територіальної громади;

оптимізація  витрат  коштів   та  часу  орендарів  комунального   майна громади;

збільшення кількості суб’єктів господарювання, які залучатимуться до співпраці з органами місцевого самоврядування в сфері орендних правовідносин.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

                Травень 2022 року

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від фінансового управління міської ради  щодо надходжень з орендної плати.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від фінансового управління міської ради щодо надходжень з орендної плати за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

2020 рік

 2021 рік січень-квітень 2022 р.

Фактичні надходження з орендної плати, тис. грн.

866,3

761,6                   110,9   

     


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить  реалізацію Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  регулювання відносин, які виникають в процесі передачі в оренду об'єктів нерухомого майна,  підвищення  прозорості  і  відкритості  процедури  розрахунку  і  порядку використання плати за оренду нерухомого майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна Первомайської міської територіальної громади, створення  сприятливих та оптимальних умов для орендарів комунального майна Первомайської міської територіальної громади.

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/17219/