НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2023-01-10
Звіт про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта- рішення виконавчого комітету від 10.08.2012 року №622 «Про затвердження порядку співфінансування проведення робіт з капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків з їх утепленням в рамках реалізації програми «Теплий дім», затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2011 року №2»

Звіт
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта- рішення виконавчого комітету від 10.08.2012 року №622  «Про затвердження порядку співфінансування проведення робіт з капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків з їх утепленням
в рамках реалізації програми «Теплий дім», затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2011 року №2»

№з/п

Зміст

Результати

 

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата прийняття, номер

Рішення виконкому Первомайської міської ради

від  10.08.2012 року №622 «Про затвердження порядку співфінансування проведення робіт з капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків з їх утепленням в рамках реалізації програми «Теплий дім», затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2011 року №2»

2

Назва виконавця заходів з відстеження

Управління економічного розвитку територіальної громади міської ради.

3

Цілі прийняття акта

Метою прийняття запропонованого рішення є визначення механізму участі у співфінансуванні робіт з капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків з їх утепленням співвласниками багатоквартирних будинків, які створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – ОСББ та утримують будинки на власному балансі та власниками квартир, жилих і нежилих приміщень у багатоквартирних житлових будинках, що перебувають на балансі комунального підприємства «Затишок»

4

Строк виконання заходів з відстеження

 Серпень 2022 року

5

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

 Періодичне

6

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Скарг, звернень та пропозицій від об’єднань  багатоквартирних будинків протягом періоду відстеження результативності регуляторного акта не надходило.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є відсутність скарг і звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які не входять до ОСББ

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація результатів регуляторного акта дала можливість застосування Порядку співфінансування проведення робіт з капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків з їх утепленням  в рамках реалізації програми «Теплий дім», затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2011 року №2 та забезпечила удосконалення та відкритість процедури участі співвласників багатоквартирних будинків та мешканців багатоквартирних будинків у співфінансуванні капітального ремонту будинків та їх утеплення.

 

Міський голова                                                                                       Олег ДЕМЧЕНКО

 

Бандура

75188


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/18361/