НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Повторні відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2023-01-20
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення міської ради від 24.06.2021 року №3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту
рішення міської ради від 24.06.2021 року №3
«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

 

1. Вид та назва проекту регуляторного акту:

рішення міської ради від 24.06.2021 року №3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку».

2. Виконавець:

фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акту:

рішення міської ради від 24.06.2021 року №3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» прийняте з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами) та забезпечення планових надходжень до бюджету громади земельного податку.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

січень  2023 року.

5. Тип відстеження:

повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

повторне відстеження проведене на підставі звітності щодо виконання дохідної частини бюджету Первомайської міської територіальної громади, отриманої від Державної казначейської служби в Первомайському районі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

відстеження результативності регуляторного акту здійснено шляхом проведення аналізу інформації щодо надходжень по місцевих податках та зборах, отриманої від  Державної казначейської служби в Первомайському районі.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:              тис.грн.

Показники результативності

2021 рік

2022 рік

 

Фактичні надходження по земельному податку

 

6318,2

6646,9

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

прийняття рішення дозволяє дотримуватись вимог чинного законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового кодексу України із внесеними змінами та забезпечує надходження до бюджету громади, так, фактичні надходження по земельному податку бюджетного періоду 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшились на 328,7 тис. грн.,  або на 5,2%.

 

Міський голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

Сергій Шугуров 75283


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/18433/