НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2023-03-28
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2013 року « 131 «Про затвердження розміру фактичних витрат копіювання або друк документів,що надаються за запитами на інформацію,та порядку відшкодування цих витрат»

ЗВІТ
про  періодичне відстеження результативності регуляторного акта  - рішення виконавчого
комітету міської ради від 19.03.2013 року « 131  «Про   затвердження  розміру фактичних витрат
копіювання або друк документів,що надаються за запитами на інформацію,та порядку
відшкодування цих витрат»

  

1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення виконавчого комітету  міської ради від 19.03.2013 року № 131 «Про   затвердження  розміру фактичних витрат копіювання або друк документів,що надаються за запитами на інформацію,та порядку відшкодування цих витрат»

 2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Фінансово-господарський відділ апарату виконавчого комітету  міської ради.

3. Цілі прийняття акту:

 -  забезпечення належного виконання Закону України « Про доступ до публічної інформації»;

- правомірне застосування Норм на рівні економічно-обгрунтованих.

4. Строк виконання заходів відстеження:  Березень   2023 року.

5. Тип відстеження. Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження:  Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи  одержання даних:

Результативність відстежуються через бухгалтерський облік.

Станом на 20.03.2023 року запити на інформацію не надавались і відповідно фактичні витрати на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію відсутні.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

 Показники результативності регуляторного акта :

- розширення матеріально-технічної бази для надання доступу до публічної інформації;

- зменшення термінів надання інформації.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей.

Оцінити результати реалізації регуляторного акту на даний час неможливо, в зв’язку з відсутністю запитів на інформацію до виконавчого комітету міської ради  та відсутністю надходжень коштів  пов’язанихі з відшкодуванням витрат за копіювання або друк документів.

 

Міський голова                                                                                     Олег ДЕМЧЕНКО

 

Лавренюк
0677325259


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/18878/