НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Базові відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2023-04-28
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2021 року № 1 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» зі змінами

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення  міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2021 року № 1
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки» зі змінами

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

Проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2021 року № 1 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки» зі змінами

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Виключення  з переліку пільг для юридичних осіб пільги комунальним підприємствам Первомайської міської в розмірі 100 відсотків суми податкового зобов’язання за рік.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

 квітень  2023 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від органу  Державної казначейської служби в Первомайському районі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Державної казначейської служби в Первомайському районі за звітний період

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2022 рік

січень-лютий  2023 року

Фактичні надходження по:

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості;

33,4

-13,2

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості


5560,9

1721,3

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

           Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог Закону України  від 11.01.2001 р. № 2210-Ш "Про захист економічної конкуренції"   згідно  Податкового  кодексу України та дозволить збільшити надходження .

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Перший заступник
міського голови                                                       Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

 

Сергій Шугуров

05161 7 52 83


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/19085/