НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Базові відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2023-04-28
ЗВІТ про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 року № 3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» зі змінами

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта – рішення  міської ради  «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 року № 3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» зі змінами

1. Вид та назва проєкту регуляторного акта:

Проєкт рішення міської ради ради  «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 року № 3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» зі змінами

2. Виконавець:

Фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

           Встановлення ставки земельного  податку в Первомайській міській територіальній громаді” для сіл Грушівка, Кінецьпіль, Кам’яна Балка,    Чаусове -2, Вербова Балка та селища міського типу Підгородна по “Землях житлової забудови” по кодах цільового призначення земель 02.01- 02.08 за земельні ділянки, грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження ) для фізичних осіб в розмірі 0,15 відсотків нормативної грошової оцінки

4. Строк виконання заходів з відстеження:

квітень  2023 року.

5. Тип відстеження:

базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від органу  Державної казначейської служби в Первомайському районі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Державної казначейської служби в Первомайському районі за звітний період.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис.грн.

Показники результативності

2022 рік

січень-березень 2023 року

Фактичні надходження по:

 

Земельному податку з фізичних осіб

612,3

411,3

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить встановити з 2024 року розмір ставок земельного податку  для сіл Грушівка, Кінецьпіль, Кам»яна Балка, Чаусове -2 та селища Підгородна по “Землях житлової забудови” по кодах цільового призначення земель 02.01- 02.08 за земельні ділянки, грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для фізичних осіб в розмірі 0,15 відсотків ,що забезпечить надходження коштів до бюджету міської територіальної громади в розмірі 200,0 тис.грн. 

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

  

Перший заступник
міського голови                                                      Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ 

 

Сергій Шугуров
05161 7 52 83


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/19086/