НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Проекти регуляторних актів
№ _ від 2024-03-12
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2021 року № 3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» зі змінами

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 СЕСІЯ    СКЛИКАННЯ

           РІШЕННЯ               

                                                                                                           

від                                                                                               
м. Первомайськ

 

Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.06.2021 року № 3
«Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку»
зі змінами

        

              Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  статей 7, 10, 12, 14, 266, 284 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року  № 280/97-ВР  зі змінами та доповненнями  та враховуючи лист КП «Первомайський міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» від 19.01.2024 року № 5,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.06.2021 року № 3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» зі змінами, а саме:      

1.1.  У додатку 1 «Ставки земельного  податку в Первомайській міській територіальній громаді»:

- доповнити вид цільового призначення земель розділу 3 « Землі громадської забудови» видом цільового призначення земель за  кодом 03.17 «Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення»;

- встановити по  коду 03.17 «Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення» для юридичних осіб ставку земельного податку за земельні ділянки  нормативну грошову оцінку яких проведено - 0,1  відсотки нормативної грошової оцінки. 

2. Фінансовому управлінню міської ради (ШУГУРОВ) направити копію цього рішення до Головного управління державної податкової служби у Миколаївській області  у десятиденний строк з дня прийняття рішення.

3. Відділу інформаційних технологій та комп'ютерно-технічного забезпечення  апарату виконавчого комітету міської ради (ШЕЙКО) забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації на офіційному сайті Первомайської міської ради http://www.pervomaisk.mk.ua/.      

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2025 року. 

5. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   постійну  комісію міської ради з питань етики, регламенту, законності, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів, міжнародного співробітництва, взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, інформаційної і регуляторної політики та розвитку територій громади.

 Міський голова                                                                     Олег ДЕМЧЕНКО

 

Алла Нєдєлкова

    7  52 34

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ЗВІТ про базове відстеження


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/21827/