НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
Базові відстеження результативності регуляторних актів
№ _ від 2018-04-20
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифу на послуги, що надаються комунальним підприємством «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету  міської ради «Про встановлення тарифу на послуги, що надаються  комунальним підприємством «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації»

1. Вид та назва проекту регуляторного акту: рішення виконавчого комітету міської ради  «Про встановлення тарифу на послуги, що надаються  комунальним підприємством «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Комунальне підприємство «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації».

3. Цілі прийняття регуляторного акта: - приведення вартості однієї нормо - години  на роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, та інші види послуг, які надає КП «Первомайське МБТІ»  до економічно обґрунтованого рівня,  що  призведе до стабілізації фінансового стану підприємства; збільшення надходжень до бюджету міста від сплачених податків та соціальних платежів.

4. Строк виконання заходів відстеження: квітень 2018 року.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: статистичні.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Вважаємо за доцільне запропонувати наступні показники результативності запропонованого регуляторного акту: розмір часу, рівень поінформованості, розмір надходжень до бюджету та фондів, економіка підприємства.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей: прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить: стабілізацію фінансового стану підприємства; збільшення надходжень до бюджету міста від сплачених податків та соціальних платежів.

Міський голова                                                                    Л. Г. Дромашко


Постійна адреса сторінки: http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/7578/