НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2019-12-10
ЗВІТ періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.08.2006 року № 2 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Первомайська»

ЗВІТ
періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.08.2006 року № 2
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Первомайська»

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення  міської ради від 29.08.2006 року № 2  «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Первомайська».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

3.1 визначення вимог щодо функціонування створених в установленому порядку ринків усіх форм власності;

3.2 організація оптового та роздрібного продажу на ринках сільгосппродуктів, продовольчих та непродовольчих товарів, худоби, тварин;

3.3 надання в оренду торговельних місць, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на  ринках, захисту прав споживачів і вимог податкового  законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження:  Грудень 2019 року.

5. Тип відстеження: Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичний та соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: Статистичні та соціологічні.

8. Кількісні  та якісні значення показників результативності акта:

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є:

8.1 забезпечення населення широким асортиментом товарів;

8.2 організація процесів обслуговування на високому рівні за рахунок матеріально – технічної бази, яка забезпечує впровадження прогресивної технології товарообігу;

8.3 дотримання прав та інтересів покупців відповідно Закону України  «Про захист прав споживачів».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.  Удосконалення нормативної бази з питань функціонування ринків.

Міський голова                                                              Л. Г. Дромашко

Чорна
4-32-62


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021