НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2020-01-17
Про встановлення стартового розміру річної орендної плати та умов продажу на конкурентних засадах прав на оренду земельних ділянок по вул. Михайла Грушевського, 33

ПЕРВОМАЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Миколаївської  області

__   сесія __   скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

__.__._____ року № ___
м. Первомайськ 

Про  встановлення  стартового  розміру
річної орендної плати та умов продажу
на конкурентних засадах прав на оренду
земельних ділянок по вул. Михайла Грушевського, 33

               Відповідно  до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  статті  135  Земельного  Кодексу  України, враховуючи протокольне доручення міської ради від 24.10.2019 року № 3,  з метою  врегулювання  відносин   щодо  набуття  права власності  та  права оренди  на  земельні  ділянки  в  місті  Первомайську, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та забезпечення додаткових надходжень платежів за оренду  землі  до  міського  бюджету, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Встановити стартовий  розмір річної орендної плати:

1.1. земельної ділянки площею 0,4738   га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла Грушевського, 33 (кадастровий номер 4810400000:07:066:0046 )  у розмірі  3 %  від її нормативної грошової оцінки, що  становить 299 090,99 грн.;

1.2. земельної ділянки площею 0,3063   га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Михайла Грушевського, 33 (кадастровий номер 4810400000:07:068:0018 )  у розмірі  3 %  від її нормативної грошової оцінки, що  становить 193 354,94 грн.;

2. Встановити наступні умови  продажу  на конкурентних засадах прав на оренду земельних ділянок:

2.1. Встановити крок збільшення ціни торгів в розмірі 0,5 % стартового  розміру річної орендної плати за лот.

2.2.  Розмір орендної плати за землю за перший рік оренди має дорівнювати ціні продажу відповідного лота.

2.3.  Розмір орендної плати за землю обов’язково індексується, у випадках, передбачених законодавством.

2.4.  Плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

2.5.  Кошти переможцем земельних торгів перераховуються до міського бюджету на рахунок, зазначений у протоколі земельних торгів.

2.6.  Договори  оренди  земельної ділянки, укладені за результатами проведених земельних торгів, після закінчення терміну їх дії можуть бути поновлені на новий строк, за умови виконання усіх умов попереднього договору. У разі поновлення договору оренди  земельної ділянки на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

2.7.  У разі переходу від переможця земельних торгів до іншої особи права власності на незавершене будівництво або нерухомий об'єкт, які збудовані на земельній ділянці або право на яку отримане на земельних торгах, новий власник сплачує орендну плату за землю у розмірах, визначених у договорі для переможця земельних торгів.

2.8. Обмеження права на земельну ділянку, що передається в оренду, здійснюється шляхом встановлення в договорі оренди:

а) умови розпочати забудову або освоєння земельної ділянки відповідно до цільового призначення протягом одного року з дня реєстрації договору оренди земельної ділянки;

б) умови завершити будівництво відповідно до цільового призначення в терміни, що не можуть перевищувати три роки з дня реєстрації договору оренди земельної ділянки;

в) умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги, що безпосередньо межує із земельною ділянкою, переданою в оренду або необхідна для її обслуговування та розміщується поблизу;

2.9. Недотримання умов договору оренди стосовно обмеження права на земельну ділянку вважається використанням земельної ділянки не за цільовим призначенням і є підставою для примусового припинення права на земельну ділянку відповідно до ст. 143 Земельного кодексу України.

2.10.  Встановити  строк користування земельними ділянками при укладенні договорів оренди з переможцями торгів по земельним ділянкам, зазначеним в  пункті 1.      5 років.

2.11.  Забороняється придбання земельної ділянки у власність протягом 5 років.

3. Управлінню містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради укласти договір з Запорізькою товарною біржею «Гілея» про надання послуг з проведення земельних торгів.

4. Земельні торги проводити відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснювати виконавцем земельних торгів, за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.

5. Уповноважити управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради здійснювати підготовку договорів оренди земельних ділянок за результатами торгів.

6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

 

 Міський голова                                                           Людмила ДРОМАШКО

 

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020