НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Рішення виконкому


№ 52 від 2020-02-14
Про стан укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях міста за 2019 рік (оприлюднено 17.02.20)

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 14.02.2020  №52
м.Первомайськ 

Про стан укладання колективних
договорів на підприємствах, в установах
та організаціях міста за 2019 рік

Згідно з підпунктом 9 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання Кодексу законів про працю України, статті 65 Господарського кодексу України, Законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні», поліпшення ситуації у сфері трудових, виробничих відносин між працівниками та роботодавцями щодо укладення колективних договорів та угод виконавчий комітет Первомайської міської ради відзначає:

Як свідчить багаторічний світовий досвід, одним з найбільш ефективних чинників врегулювання соціальних протиріч у сфері найманої праці є  соціальне партнерство, яке містить ефективний механізм рішення конфліктів, задоволення вимог без значних втрат. Саме через соціальне партнерство, а саме соціальний діалог, можуть бути примирені і відкориговані інтереси усіх верств населення з метою отримання соціально-прийнятних результатів. Основна мета соціального партнерства - регулювати і розв'язувати конфлікти, збалансувавши соціально-економічні інтереси працівників, працедавців і держави шляхом укладення колективних договорів.

А отже, колективний договір за своєю суттю - це і форма, і метод рішення соціально-економічних проблем і регулювання трудових стосунків між найнятими робітниками і працедавцями, за допомогою яких забезпечують співпрацю і узгодження інтересів шляхом переговорів, взаємних поступок і компромісів для досягнення соціального миру.

Так, станом на 01.01.2020 року в управлінні соціального захисту населення міської ради повідомну реєстрацію колективних договорів пройшли 132 підприємства, установи і організації.

Реєстрація колективних договорів по галузях економіки виглядає таким чином:  промисловість – 14,  сільське господарство – 1,  будівництво – 7,

транспорт і зв'язок – 8, державне управління – 9, торгівля – 9, охорона здоров’я – 8, освіта – 47, фінансова діяльність – 1, інші – 28.

Колективні договори за терміном їх укладання розподіляються так: на 1 рік – 0, на 2-3 роки – 59, на 4-5 років – 66, понад 5 років -  7 (додаток 1).

Середньооблікова кількість штатних працівників по місту на підприємствах з чисельністю більше 5 осіб за 2019 рік становить 7570 осіб. Діючими колективними договорами охоплено 7777 осіб, або 100% працюючих на підприємствах, в установах та організаціях міста, що аналізуються (додаток 2).

Протягом 2019 року зареєстровано 14 колективних договорів та внесено зміни і доповнення до 60 довгострокових колективних договорів. При реєстрації колдоговорів комісія з повідомної реєстрації галузевих і територіальних угод, колективних договорів у місті Первомайську надала 74 рекомендацій та зауважень, а саме: з питань охорони та умов праці – 29; з питань оплати праці – 19; з питань зайнятості та трудових відносин – 20; з питань соціальних гарантій – 4 та інші - 3. З початку 2019 року усунуто 57 зауважень, інші тримаються на контролі.

Найчастіше в колдоговорах мають місце такі недоліки: відсутність конкретних термінів виплати заробітної плати; не створюється фонд охорони праці у розмірі 0,2-0,5% від фонду заробітної плати за попередній рік; відсутні графіки проведення атестації робочих місць із важкими та шкідливими умовами праці; назви професій і посад у штатному розписі не відповідають Класифікатору професій ДК003-2010; не вносяться переліки робочих місць посад, що атестовані за умовами праці; безпідставне надання додаткових відпусток працівникам; не визначаються соціальні гарантії для працівників, що вивільняються з причин скорочення штату, інші.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань проведення колдоговірної кампанії в місті.

Протягом звітного року направлено 85 листів керівникам підприємств, установ та організацій щодо розробки колективного договору у зв’язку із закінченням терміну діючого колдоговору.

Протягом року розповсюджуються тематичні буклети «Колективний договір – основа захисту твоїх трудових прав». Постійно проводяться телефонні «гарячі лінії» з питань колективно-договірного регулювання.

Враховуючи вищевикладене, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію, підготовлену відділом праці, трудових відносин та зайнятості управління соціального захисту населення міської ради, взяти до відома.

2. Рекомендувати роботодавцям та головам профспілкових комітетів (представникам трудового колективу) (за узгодженням):

2.1. При змінах в законодавстві вносити відповідні доповнення в колективний договір та надавати їх на повідомну реєстрацію.

Термін:   постійно

2.2. Щорічно, не рідше двох разів на рік, сторонам звітувати про виконання положень колдоговору на зборах (конференції) трудового колективу.

 Термін:   постійно

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради:      

3.1.  Продовжити  роботу по повідомній реєстрації колективних договорів в місті відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

 Термін:   постійно

3.2. Надавати консультаційну, методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності та представникам профспілок при проведенні переговорів щодо укладення колективного договору та/або внесення відповідних змін та доповнень до діючих.

Термін:   постійно

3.3. Продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо необхідності проведення колективно договірної роботи.

Термін:   постійно

4. Інформацію про хід виконання рішення надавати сектору контролю апарату виконавчого комітету міської ради.

                                                                  Термін: щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2019 року № 34 «Про стан укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях міста за 2018 рік».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, начальника управління соціального захисту населення міської ради Ольгу КОЛЕСНІЧЕНКО.


Міський голова                                                                Людмила ДРОМАШКО  

Додаток 1-2


 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020