НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2020-03-04
ЗВІТ періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2013 року № 38 «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Первомайськ»

ЗВІТ
періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення    виконавчого комітету міської ради від 08.02.2013 року № 38 
«Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Первомайськ»

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення  виконавчого комітету міської ради від 08.02.2013 року № 38  «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Первомайськ». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

- встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення;

- створення сприятливих для здійснення обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення;

- усунення порушень громадського порядку у нічний час доби.

4. Строк виконання заходів з відстеження:  березень  2020 року.

5. Тип відстеження: Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: Кількісний показник виданих погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення.

8. Кількісні  та якісні значення показників результативності акта:

З моменту прийняття регуляторного акта видано 88 погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.  Головним чинником результативності даного регуляторного акта є:

- створення сприятливих для здійснення обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення;

- встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення;

- усунення порушень громадського порядку у нічний час доби.


         

Міський голова                                                                        Людмила ДРОМАШКО

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020