НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2020-04-06
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2013 року № 131 «Про затвердження розміру фактичних витрат копіювання або друк документів,що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат»

ЗВІТ

Про  періодичне відстеження результативності регуляторного акта  - рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2013 року № 131  «Про   затвердження  розміру фактичних витрат копіювання або друк документів,що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат»

 

1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення виконавчого комітету  міської ради від 19.03.2013 року № 131 «Про   затвердження  розміру фактичних витрат копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,та порядку відшкодування цих витрат» 

 2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Фінансово-господарський відділ апарату виконавчого комітету  міської ради. 

3. Цілі прийняття акту:

-  забезпечення належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- правомірне застосування Норм на рівні економічно-обгрунтованих. 

4. Строк виконання заходів відстеження:  Квітень  2020 року. 

5. Тип відстеження. Периодичне. 

6. Методи одержання результатів відстеження:  Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи     одержання даних:

Результативність відстежуються через бухгалтерський облік, станом на 03.04.2020 року виставлено три рахунка на відшкодування витрат за копіювання документів але сплати по рахункам не надходило. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

 Показники результативності регуляторного акта :

- розширення матеріально-технічної бази для надання доступу до публічної інформації;

- зменшення термінів надання інформації. 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей.

 Прийняття  запропонованого регуляторного акта надасть  можливість частково відшкодовувати витрати на копіювання та друк при наданні публічної інформації. Оцінити результати реалізації регуляторного акту на даний час неможливо, в зв’язку з відсутністю надходжень коштів за витрати пов’язані з відшкодуванням витрат за копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, до спеціального фонду виконкому міської ради.

 

 Міський голова                                                                         Людмила ДРОМАШКО

 

 

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2020