НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2020-06-03
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 13.05.2016 року № 240 «Про затвердження Порядку фінансування на надання пільг та компенсацій на 2016 - 2020 роки з місцевого бюджету»

 

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 13.05.2016 року № 240 «Про затвердження Порядку фінансування на надання пільг та компенсацій
на 2016 - 2020 роки з місцевого бюджету»

 

1. Вид та назва проєкту регуляторного акта: рішення виконавчого комітету міської ради від 13.05.2016 року № 240 «Про затвердження Порядку фінансування на надання пільг та компенсацій на 2016 - 2020 роки з місцевого бюджету»

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  управління соціального захисту населення міської ради

3. Цілі прийняття акту: впорядкування розрахунків з підприємствами – перевізниками за перевезення пільгової категорії громадян в місті на підставі фактичного обстеження пасажиропотоків, який дасть змогу посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, забезпечити реалізацію окремих категорій громадян їх права на пільговий проїзд, передбачений чинним законодавством, врегулювання розрахунків з підприємствами надавачами послуг зв’язку, та забезпечення пільгами відповідну категорію громадян, які мають право на пільги з послуг зв’язку.

4.Строк виконання заходів відстеження: травень 2020 рік

5. Тип відстеження: періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: статистичні

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:   

          Головним чинником результативності даного регуляторного акта є:

- підвищення ефективності системи надання пільг з проїзду та послуг

- зв’зку;

- цільове використання бюджетних коштів;

- нормативно врегульоване визначення розмірів компенсаційних виплат за пільгове перевезення та послуги зв’язку;

- підвищення рівня якості з надання послуг з перевезення;

- зменшення кількості проблемних питань щодо пільгового перевезення та надання пільг з послуг зв’язку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, та повинно забезпечити досягнення поставлених цілей.

 

 

Міський голова                                                                     Людмила ДРОМАШКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021