НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2020-07-02
ЗВІТ періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2013 року № 311 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ ярмаркової діяльності»

 

ЗВІТ
періодичного відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2013 року № 311 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ ярмаркової діяльності»

  

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2013 року № 311  «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення на території міста Первомайськ ярмаркової діяльності».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: Ліквідація стихійної торгівлі у місті, впорядкування організації ярмаркових, виставкових заходів, забезпечення населення міста в достатній кількості товарами місцевих товаровиробників та сільськогосподарською продукцією за цінами виробника.

4. Строк виконання заходів з відстеження:  липень 2020 року.

5. Тип відстеження: Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичні.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: Статистичні.

8. Кількісні  та якісні значення показників результативності акта:

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є:

- підвищення відповідальності суб’єктів господарювання, що приймають участь у ярмаркових, виставкових заходах;

- можливість широкого колу виробників, споживачів,посередників вступати в безпосередні контакти,сприяючи регулюванню попиту та пропозицій;

- розповсюдження інформації про продукцію, що випускається та про послуги, що надаються у місті Первомайськ;

- ліквідація стихійної торгівлі у місті;

- впорядкування розміщення пересувних засобів дрібнороздрібної торгівельної мережі;

- кількість проведення ярмарок, виставок.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.  Забезпечення населення міста широким асортиментом  товарів місцевих товаровиробників та сільськогосподарською продукцією від виробника.

    

Міський голова                                                              Людмила ДРОМАШКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021