НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2020-07-09
ЗВІТ повторного відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2019 року № 341 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Первомайську»

 

1. Вид та назва регуляторного акту. Рішення виконавчого комітету    міської ради від 12.07.2019 року № 341 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Первомайську».

2. Назва виконавця заходів з відстеження. Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради.

3. Цілі прийняття акту. Стимулювання розвитку та упорядкування відносин щодо питань розміщення зовнішньої реклами у м. Первомайську шляхом вдосконалення процедури оформлення рекламних   засобів, формування і відновлення гармонійного, естетичного та безпечного міського середовища, приведення до вимог чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів відстеження.  з 22.06.2020 року по 03.07.2020 року.

5.  Тип відстеження. Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження.  Статистичний та соціологічний. Для здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акта, його ефективності проведений аналіз досягнення поставлених при прийнятті регуляторного акту цілей за вказаний період часу. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.  Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу досягнення поставлених в регуляторному акті цілей і регулювання за вказаний період часу питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами на території міста, офіційної статистичної інформації.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Аналіз якісних показників відобразив наступне:

     Прийнятий регуляторний акт дозволив суб’єктам господарювання отримати  у встановлений термін,  за умови надання відповідного переліку документів,  дозволи на розміщення зовнішньої реклами та вирішив інші питання, які регулюються даним актом в рівних умовах.

Завдяки  прийнятому виконавчим комітетом міської ради  регуляторному акту приватні підприємці та підприємства, які звернулися з заявами по питанню розміщення зовнішньої реклами, у найкоротші  терміни отримали необхідну інформацію, та, надавши  необхідні матеріали, дозвільні документи на розміщення зовнішньої реклами.

Органи місцевої влади отримали нормативно-правовий акт, який дозволяє розглядати всі питання, які пов’язані з розміщенням зовнішньої реклами. Діючий регуляторний акт дозволяє підтримувати умови для розвитку малого та середнього бізнесу, розвиток партнерських відносин між органами місцевої влади і суб’єктами господарювання.

Населення міста отримує додаткову інформацію для вирішення своїх соціально-побутових питань за допомогою збільшення кількості рекламних конструкцій, а отже – об’єму рекламних площин на території міста.

Кількісними показниками результативності регуляторного акта були визначені:  кількість звернень, які надійшли від суб’єктів господарювання на розміщення зовнішньої реклами, кількість об’єктів зовнішньої реклами, розташованих на території міста, об’єм отримуваної населенням міста інформації від розміщення зовнішньої реклами, яка відображається в загальній площі рекламних площин.

Вигода від впровадження запропонованого рішення полягає у своєчасному оформлені дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтажу самочинно встановлених рекламних конструкцій та збільшення надходження коштів до міського бюджету за користування місцями для розміщення  рекламних конструкцій на території м. Первомайська.

Таким чином, на підставі вищевказаного вбачається, що дія прийнятого регуляторного акту стимулює розвиток та упорядкування відносин щодо питань розміщення зовнішньої реклами у місті шляхом вдосконалення процедури оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами, спрощення процедури демонтажу  самочинно встановлених рекламних конструкцій. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей.

Ціль діючого регуляторного акту - відповідність вимогам чинного законодавства, досягнення цілей державного регулювання, вдосконалення процедури видачі дозволу,  оплати за користування місцями для  розміщення зовнішньої реклами,  спрощення процедури демонтажу самочинно встановлених рекламних конструкцій, досягнута.

Результати проведеного відстеження дії регуляторного акту свідчать про те, що даний регуляторний акт дієвий та актуальний, дозволяє повною мірою в подальшому досягти поставлених при його прийнятті цілей.

 

Міський голова                                           Людмила ДРОМАШКО

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021