НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2020-11-30
Звіт про результати повторного відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2016 року № 590 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Первомайській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням Податкового кодексу».

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Рішення виконавчого комітету  міської ради від  11.11.2016 року № 590 «Про затвердження Порядку визначення  та відшкодування Первомайській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням Податкового кодексу».

2.Виконавець заходів відстеження:

Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради

3. Цілі прийняття акта.

Попередньо вказані в п. 5 аналізу регуляторного впливу, який супроводжував проект регулювання його затвердження:

посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок тимчасового невикористання земельних ділянок у  м. Первомайську  їх відшкодування Первомайській міській раді;

виконання вимог земельного, екологічного, податкового, бюджетного законодавства України;

створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок;

визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам;

стимулювання вчасного та повного здійснення юридичними та фізичними особами усіх належних платежів до відповідних бюджетів за використання земельних ділянок державної та комунальної власності;

збільшення надходжень до відповідних бюджетів;

посилення контролю за використанням земель державної власності.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З  01.12.2018 року по 01.11.2020 року.

5. Тип відстеження.

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Встановлення чіткої процедури нарахування та стягнення збитків у сфері земельних відносин на місцевому рівні.

Правове регулювання ґрунтується на підставі Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:

- кількість суб’єктів з якими укладено договори оренди земельних ділянок комунальної власності;

- кількість  суб’єктів, які використовують земельні ділянки комунальної власності без правовстановлюючих документів;

- кількість суб’єктів, які використовують земельні ділянки комунальної власності на підставі діючих договорів, але розмір орендної плати не відповідає вимогам чинного законодавства України;

- наявність або відсутність суб’єктів, які самовільно зайняли земельні ділянки комунальної власності;

- рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних,  показники результативності, визначені шляхом аналізу статистичних даних:

 

Показники результативності

Станом на 01.11.2020 року

кількість суб’єктів з якими укладено договори оренди земельних ділянок комунальної власності;

600 суб’єктів

кількість суб’єктів, які використовують земельні ділянки комунальної власності без правовстановлюючих документів;

7 суб’єктів

кількість суб’єктів, які використовують земельні ділянки комунальної власності на підставі діючих договорів, але розмір орендної плати не відповідає вимогам чинного законодавства України;

1 суб’єктів

наявність або відсутність суб’єктів, які самовільно зайняли земельні ділянки комунальної власності;

0 суб’єктів

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

На основі вищезазначеного, регуляторний акт є ефективним, результати позитивні, регуляторний акт залишити без змін, що надасть змогу посилити контроль за використанням земель, створити єдині організаційно-правові та економічні засади визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок тимчасового невикористання земельних ділянок у м.Первомайську, їх відшкодування Первомайській міській раді. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та на підставі порівняння вищевказаних показників повторного відстеження та отриманих в подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.

Періодичне відстеження буде здійснено через три роки, згідно з статистичними даними за аналогічний період показників визначених у цьому звіті.

 

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

 

 

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2023