НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2021-01-18
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.01.2014 року № 11 «Про затвердження Правил поводження з домашніми тваринами в м. Первомайську»

 

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 29.01.2014 року № 11 «Про затвердження Правил поводження з домашніми тваринами в м. Первомайську»

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення міської ради від 29.01.2014 №11 «Про затвердження Правил поводження з домашніми тваринами в м. Первомайську» (далі – Правила).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ благоустрою та охорони навколишнього природного середовища управління житлово-комунального господарства міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: поліпшення ситуації з питань утримання та поводження з домашніми тваринами, підвищення відповідальності громадян, посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності за жорстоке поводження з тваринами.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2018 року по 01.01.2021 рік.

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних: інформація Первомайської районної державної лікарні ветеринарної медицини, інформація адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Основою для відстеження результативності регуляторного акта є статистичні дані про: кількість домашніх тварин, взятих на облік; кількість вакцинованих (щеплених) домашніх тварин; кількість випадків складання адміністративних протоколів за притягнення до адміністративної відповідальності за порушення цих Правил (ст.154 Кодексу України про адміністративні правопорушення) у порівнянні з аналогічними даними, що відстежувалися починаючи від початку прийняття рішення.

Кількісні показники результативності регуляторного акта.

За період з січня 2018 року по січень 2021 року, з причини порушення Правил, розглянуто 31 постанову про адміністративні правопорушення.

Кількість зареєстрованих тварин за останні три роки складає 37821 ос.

В розрізі за роками статистичні дані наступні:

2018 рік - 11944 ос., із них:

простерелізовано - 281 ос.,

щеплено котів – 3536 ос.,

щеплено собак – 8408 ос.

2019 рік зареєстровано 12349 ос., із них:

простерелізовано - 260 ос.,

щеплено котів – 3871 ос.,

щеплено собак – 8478 ос.

2020 рік зареєстровано тварин в кількості 13528 ос., із них: простерелізовано – 264 ос.,

щеплено котів – 4692 ос.,

щеплено собак – 8836 ос.

Кількість дорослих громадян, що отримали укуси від собак за роками складає: 2018 рік – 55 чол., 2019 рік – 97чол., 2020 рік – 77 чол.

Якісні показники результативності регуляторного акта:

посилення безпеки життя та охорона здоров’я мешканців;

забезпечення суспільного спокою і підвищення соціальної свідомості громадян, моральності та гуманності;

посилення відповідальності власників тварин за ветеринарно-санітарні норми утримання домашніх тварин;

зменшення конфліктних ситуацій та соціальної напруги у сфері утримання тварин;

нормативно-правове урегулювання питань з утримання домашніх тварин.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей.

Протягом дії Правил, кількість зареєстрованих домашніх тварин за останні три роки збільшилась, про що свідчать результати спостереження. Даний показник характеризує підвищення соціальної відповідальності громадян у вирішенні питання регулювання чисельності тварин гуманними методами, але встановлено, що такі дії здійснюють тільки при потребі щеплення тварин. Отримані статистичні дані свідчить про посилення контролю за виконанням Правил та притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Показник кількості потерпілих людей від укусів собак, не має стабільної динаміки зниження. Така ситуація пояснюється тим, що рішення має недостатній рівень виконання визначених цілей. Пріоритетним завданням залишається проведення інформаційної діяльності серед населення.

У зв’язку з формуванням Первомайської міської територіальної громади на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року №719-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій Територіальних громад Миколаївської області», виникла необхідність в поширені дії Правил на територію сіл Грушівка, Кам’яна Балка, Кінецьпіль, Чаусове Друге та селища Підгородна.

За результатами періодичного відстеження результативності регуляторного акта, рішення міської ради від 29.01.2014 року № 11 «Про затвердження Правил поводження з домашніми тваринами у м. Первомайськ» відповідає вимогам Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закону України «Про тваринний світ» та іншим нормативно-правовими актам які поширюють свою дію на суспільні відносини у сфері поводження із домашніми тваринами, але Правила потребують доповнень та змін.

 

Міський голова                                                                      Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021