НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2021-04-30
ЗВІТ про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта рішення міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за землю

 

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта рішення  міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за землю

Первомайської міської територіальної громади».

1. Вид та назва проекту регуляторного акта:

Проєкт рішення міської ради  «Про встановлення ставок орендної плати за землю Первомайської міської територіальної громади».

2. Виконавець:

Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Проєкт рішення  міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за землю Первомайської міської територіальної громади» розроблений з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та оптимального рівня надходжень до місцевого бюджету від оренди землі, для підвищення ефективності використання земель, приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Квітень 2021 року.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався  метод отримання звітності від фінансового управління щодо надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за землю.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від фінансового управління міської ради щодо надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за землю за звітний період.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:       тис. грн.

Показники результативності

2020 рік

січень-березень 2021 року

Фактичні надходження від оренди землі

11 620,08

3 386,33

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття регуляторного акта дозволить врегулювати земельні відносини, забезпечити орендарям рівні умов сплати за землю, поповнити місцевий бюджет та відповідатиме нормам чинного законодавству України. 

Ступінь досягнення визначених цілей буде встановлено під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Міський голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021