НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2021-04-30
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2017 №167 «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території м.Первомайська»

 

Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2017 №167 «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території  м.Первомайська»

1. Вид та назва регуляторного акта. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території  Первомайська» від 14.04.2017 №167.

2. Виконавець заходів з відстеження. Інспекція з благоустрою апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта.  Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території Первомайська » прийнятий з метою врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, які виникають під час демонтажу самовільно встановлених (розміщених) об'єктів.

4. Строк виконання заходів з відстеження. Квітень 2021 року.

5. Тип відстеження. Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження. Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.Результативність відстежується шляхом здійснення моніторингу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

8.1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

8.2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

8.3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

8.5. Покращення стану благоустрою території м.Первомайська.

8.6. Впорядкування та стабілізація нормативно-правової бази з питань демонтажу, обліку і зберігання  демонтованих самовільно встановлених (розміщених) об'єктів.

8.7. Зменшення незаконно встановлених та залишених споруд, будівельних і інших матеріалів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. 

Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Міський голова                                                                              Олег ДЕМЧЕНКО 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024