НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2021-05-27
Звіт про результати базового відстеження проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Умов та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади»

 

з/

Зміст

Результати

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата прийняття, номер

Проект рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Умов та Порядку  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади»

2

Назва виконавця заходів з відстеження

управління економічного розвитку територіальної громади міської ради

3

Цілі прийняття акта

Створення конкурентного середовища у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів.

4

Строк виконання заходів з відстеження

 травень 2021 року

5

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

6

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

 Результативність відстежується шляхом здійснення постійного моніторингу розвитку автотранспортної галузі в місті Первомайськ.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

- Кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- розвиток мережі міських автобусних маршрутів загального користування;

- кількість автобусів, залучених до перевезення пасажирів на міських маршрутах;

- зменшення скарг, збільшення пропозицій щодо поліпшення якості послуг;

- ефективність оновлення транспортних засобів;

- підвищення рівня безпеки, дотримання правил безпеки руху.

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Місцева влада – підвищення ефективності системи регулювання, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, прискорення розвитку автомобільної галузі і надання транспортних послуг, раціональний розподіл маршрутів між перевізниками, забезпечення виконання соціально-значимих перевезень, зростання авторитету місцевої влади;

суб’єкти господарювання – розширення можливостей підприємницької діяльності за рахунок розвитку ринкового середовища в сфері пасажирських перевезень, підвищення якості транспортних послуг, створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування;

 міська територіальна громада – підвищення якості обслуговування, можливість вибору якісних послуг та підвищення якості праці в сфері пасажирських перевезень.

 Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024