НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Рішення міської ради


№ 26 від 2021-10-28
Про надання дозволу комунальному підприємству «Комунсервіс» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки (оприлюднено 03.11.2021 р.)

 

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської      області
   21 сесія                        
VIII скликання
РІШЕННЯ

 від 28.10.2021 року    № 26
      м. Первомайськ

 

Про надання дозволу комунальному підприємству
«Комунсервіс» на укладання договору фінансового
лізингу на придбання комунальної техніки

 

            Відповідно до статті 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, керуючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України  «Про фінансовий лізинг» від 04.02.2021 року № 1201-ІХ, «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VІІІ,  з метою забезпечення виконання порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 року    № 883 «Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки» та надання дозволу комунальному підприємству «Комунсервіс» Первомайської міської ради на укладання договору фінансового лізингу міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Комунсервіс» Первомайської  міської ради (код за ЄДРПОУ 31728060) (далі – Підприємство) на проведення з дотриманням вимог Закону України  «Про публічні закупівлі» процедури закупівлі послуг фінансового лізингу з метою придбання комунальної техніки (далі – Майно) на таких умовах:

1.1. Розмір фінансування за операцією придбання комунальної техніки – не більше 11200000,0 гривень;

1.2. Строк операції – не більше 60 місяців від дати отримання комунальної техніки: Автокран КС - 55727 С – 12, Автогідропідйомник ПМС 328 – Т, Підмітально-прибиральна машина АТ-МДК-06/25 на шасі МАЗ-35340С2, Екскаватор JCB 3cx  з додатковим обладнанням, Косарка на маніпуляторі FERRI TP 610 CLASSIC з мульчуватором TI 100 та пилкою COUPECO 3600, згідно з актом приймання – передачі до договору фінансового лізингу;

1.3. Розмір авансового платежу  -  не більше 30 % від вартості Майна;

1.4. Процентна ставка – змінювана, у перший рік фінансування не більше 10 % річних, надалі розмір процентної ставки визначається таким чином: UIRD гривні (індекс) плюс маржа банку, але не більше 25 % річних;

1.5. Комісійна винагорода за управління у розмірі не більше 1,0 % в місяць та комісійна винагорода за  надання фінансування  у розмірі не більше 0,3 % в місяць;

1.6. Погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування вартості Майна, нарахованих процентів і комісій, здійснюється  щомісячно;

1.7. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з умовами договору фінансового лізингу.

2. Підприємству:

2.1. Забезпечити укладання договору фінансового лізингу з учасником процедури закупівлі, який запропонував найкращі умови на основі критеріїв і методики оцінки, визначених Підприємством (надалі – Переможець), на умовах, зазначених згідно з пунктом 1 цього рішення;

2.2. Після закінчення строку дії договору фінансового лізингу вчинити усі необхідні дії щодо оформлення документів, які підтверджують право власності Підприємства на Майно.

3. Уповноважити директора Підприємства, або особу, що тимчасово виконує його повноваження (у разі відсутності останнього з поважних причин):

3.1. Укласти:

3.1.1. договір фінансового лізингу з Переможцем на умовах, визначених з пунктами 1 і 2 цього рішення (з можливістю самостійного визначення інших умов цього договору);

3.1.2. договір (договори) страхування Майна (з можливістю самостійного визначення умов цього/цих договору/договорів).

3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до договору фінансового лізингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для укладення вказаних договорів).

4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з умовами договору фінансового лізингу.

5. Цим Рішенням визначити, що Первомайська міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього терміну його дії, у тому числі за рахунок виділення з бюджету Первомайської міської територіальної громади коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договору фінансового лізингу.

6. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування Підприємства на весь строк лізингу, у строки та у розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за договором фінансового лізингу, що буде укладений з Переможцем.

7. У разі розірвання договору фінансового лізингу, укладеного Підприємством відповідно до пунктів 1-3 цього рішення, фінансовим управлінням міської ради буде  повернута до державного бюджету одержана  субвенція на розвиток комунальної інфраструктури у повному обсязі протягом трьох місяців з моменту розірвання договору фінансового лізингу.

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради  від 30.09.2021 року № 32 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Комунсервіс» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки.

9. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови.

10.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.


Міський голова                                                                                          Олег   ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021