НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень міської ради


від 2021-11-19
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2021року № 30 «Про затвердження Передавального акту Підгороднянської селищної ради та передачу майна і активів на баланс підприємств, організацій та установ»

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
____ СЕСІЯ               СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від   _____________  року     ___
м.Первомайськ     

Про внесення змін до рішення міської ради
від 28.05.2021року № 30 «Про затвердження
Передавального акту Підгороднянської
селищної ради та передачу майна і активів
на баланс підприємств, організацій та установ» 

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1999 року № 280/97 - ВР, статей 104, 105, 107 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755-IV, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від  16.07.1999 року № 996 - ХIV, частини 4 статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 року            № 3814 - ХІІ, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, пункту 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, частини 4 статті 3 Розділу ХІV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України  від 18.06.2015 року № 1000/5, на підставі рішення Первомайської міської ради  від 18.11.2020 року №1 «Про підсумки виборів та визнання повноважень Первомайського міського голови Первомайського району Миколаївської області» та рішення Первомайської міської ради  від 18.11.2020 року № 2 «Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів Первомайської міської ради Первомайського району Миколаївської області VIII скликання», рішення Первомайської міської ради від 10.12.2020 року № 2 «Про початок реорганізації Підгороднянської селищної ради, Чаусянської сільської ради, Кінецьпільської сільської ради, Грушівської сільської ради та Кам`янобалківської сільської ради шляхом приєднання до Первомайської міської ради», враховуючи доповідну від 18.11.2021 року № 2104 головного лікаря КП «ПМЦПМСД»  Тетяни ОБОЛЕНСЬКОЇ від 18.11.2021року № 2104 про помилкове включення майна  в Передавальний акт, яке фактично знаходиться на балансі КП «ПРЦПМСД», відповідно до рішення Підгороднянської селищної ради від 18.03.2020    року № 4 ″«Про передачу безоплатно з балансу Підгороднянської селищної ради на баланс комунальному підприємству «Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги телемедичного обладнання»″, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку  7 розділу «Основні засоби» рішення Первомайської міської ради від 28.05.2021 року № 30 «Про затвердження Передавального акту Підгороднянської селищної ради та передачу майна і активів на баланс підприємств, організацій та установ», вилучивши пункт 28 «Мобільний діагностичний комплекс IDISI 7500 зі встановленим програмним забезпеченням, комплектуючими та дерматоскопом DS3+(рюкзак)» в кількості 1 шт. на суму 115 664,44 грн., у зв`язку з технічною помилкою.

2. Головному лікарю Комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетяні ОБОЛЕНСЬКІЙ  внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира РЯБЧЕНКА.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, кадастру, власності, приватизації, земельних відносин та планування територій.

Міський голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021