НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень виконкому


від 2021-11-24
Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.12.2020 року №494, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2022 рік (крім підприємств ЖКГ)

 

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від ___________№____
     м. Первомайськ


Про виконання фінансових планів за
9 місяців 2021 року, затверджених рішенням
виконавчого комітету міської ради від 14.12.2020 року
№494, та про затвердження фінансових
планів комунальних підприємств на 2022 рік
(крім підприємств ЖКГ)

 

На підставі аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств за 9 місяців 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.12.2020 року №494 (додаток 1), виконавчий комітет міської ради відзначає, що за 9 місяців 2021 року комунальними підприємствами отримано чистого доходу від надання послуг в загальній сумі 3376,7 тис. грн, що більше, ніж за відповідний період 2020 року, на 6,1%; недовиконання річного плану складає 7,0%. Невиконання плану з отримання чистого доходу має місце майже на всіх комунальних підприємствах, крім КП «Місто майбутнього» (141,0%) та КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (104,8%) , а саме: КП «Управління пасажирських перевезень» (77,6%),  КП «Архітектурно-планувальне бюро» (77,8%), КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (92,9%), КП «Первомайська друкарня» (86,2%).

Результатом фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2021 року є прибуток в загальній сумі 42,3 тис. грн, що більше, ніж за відповідний період 2020 року, на 12,2%.

Спрацювали з прибутком:

- КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - прибуток склав 15,7 тис.грн проти збитку 1,1 тис.грн відповідного періоду минулого року;

- КП «Управління пасажирських перевезень» - прибуток склав 5,5 тис.грн та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 5,2 тис. грн;

- КП «Первомайська друкарня» - прибуток склав 15,8 тис.грн та зменшився проти відповідного періоду минулого року на 6,6 тис. грн;

- КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - прибуток склав 11,8 тис.грн та збільшився проти відповідного періоду минулого року на 1,3 тис.грн.

Збитковим залишилось комунальне підприємство «Місто майбутнього». З прибуткового в збиткове перетворилось підприємство «Архітектурно-планувальне бюро».

Найбільшу питому вагу в загальних витратах комунальних підприємств займають витрати на оплату праці та відрахування від неї в соціальні фонди  (відповідно 63,5% та 15,8%), у тому числі:

-  «Управління пасажирських перевезень» - 85,8% (68,2+17,6);

- «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - 82,5% (69,3+13,2);

- «Архітектурно-планувальне бюро» - 75,4% (58,4+17,0);

- «Первомайська друкарня» - 75,5% (60,6+14,9);

- «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - 81,7% (64,7+17,0);

- «Місто майбутнього» - 70,6% (54,2+16,4).

Питома вага матеріальних витрат в загальних витратах комунальних підприємств у середньому складає 11,3%, амортизаційних відрахувань – 1,1%, інших операційних витрат – 8,3%.

Найбільша за 9 місяців 2021 року середньомісячна заробітна плата 1-го штатного  працівника на КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» - 10331,11 грн, темп росту проти 9 місяців 2020 року – 142,8% при темпі росту продуктивності праці 131,1%.

Випереджування темпів росту середньомісячної заробітної плати над темпами росту продуктивності праці має місце  на комунальних підприємствах: «Управління пасажирських перевезень», «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро», «Первомайська друкарня» та «МБТІ».

 Станом на 01.04.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати складає 56,8 тис.грн на КП «Управління пасажирських перевезень» .

Найбільша штатна чисельність працюючих на комунальних підприємствах «Первомайська друкарня» (9 чол.), «Міжміське бюро технічної інвентаризації» (10 чол.). Штатна чисельність на інших комунальних підприємствах коливається від 4-х чол. до 6 чол.

Дебіторська заборгованість на комунальних підприємствах порівняно з початком року збільшилась на 170,2 тис.грн та станом на 01.10.2021 року склала 553,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість збільшилась на 89,1 тис.грн та станом на 01.10.2021 року склала 422,8 тис. грн. Станом на 01.10.2021 року порівняно з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на всіх комунальних підприємствах, крім «Первомайська друкарня». Вцілому станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість комунальних підприємств менше дебіторської на 130,4 тис.грн.

На підставі аналізу планових показників комунальних підприємств на 2022 рік (додаток 2) виконавчий комітет міської ради відзначає, що заплановані економічні показники комунальних підприємств (додатки 3-8) передбачають зростання чистих доходів та покращення їх фінансового стану. В цілому по комунальних підприємствах темп росту чистого доходу у 2022 році порівняно з 2021 роком складе 109,4%, всі підприємства запланували ріст чистого доходу,  в результаті фінансово-господарської діяльності комунальні підприємства у 2022 році отримають 39,8 тис. грн. прибутку.

Штатна чисельність працівників у 2022 році залишиться на рівні 2021 року та складе 38 осіб. Середньомісячна заробітна плата зросте на 50,3% та складе 9414,91 грн.

Проблеми, які існують на підприємствах обумовлені їх діяльністю, тому виходячи з цього слід відмітити, що на:

1. КП «Первомайська друкарня» - це невелика кількість замовників послуг.

2. КП «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро», КП «Архітектурно-планувальне бюро» та «КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації» - це відкриття приватних фірм, які надають подібні послуги, що, в свою чергу, зменшують кількість послуг, які надаються цими підприємствами.

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Інформацію управління економічного розвитку територіальної громади міської ради про виконання фінансових планів комунальними підприємствами за 9 місяців 2021 року взяти до відома (додаток 1).

2. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Первомайська друкарня» (додаток 3).

3. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» (додаток 4).

4. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Госпрозрахункове земельно-кадастрове бюро» (додаток 5).

5. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» (додаток 6).

6. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Управління пасажирських перевезень» (додаток 7).

7. Затвердити фінансовий план та показники з праці комунального підприємства «Місто майбутнього» (додаток 8).

8. Керівникам комунальних підприємств щодо термінів подачі документів та порядку складання, затвердження фінансових планів керуватись рішенням виконавчого комітету міської ради  від 16.12.2014 року №555 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних  підприємств».

9. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 14.12.2020 року №494 «Про виконання фінансових планів за 9 місяців 2020 року, затверджених рішенням виконкому міської ради від 13.12.2019 року №558, та про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2021 рік (крім підприємств ЖКГ)».

10.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дмитра МАЛІШЕВСЬКОГО.

 

Міський голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

 

Додатки


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2021