НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2022-02-17
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади»

 

1. Вид та назва регуляторного акту

Проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади»

2. Виконавець заходів з відстеження

Відділ економіки та інвестиційної діяльності управління економічного розвитку територіальної громади міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акту

Ціль прийняття даного рішення – забезпечення реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов, розвитку малого підприємництва, що дозволить демонополізувати ринок сфери поводження з побутовими відходами.

Цілями прийняття даного регуляторного акту є врегулювання питань щодо підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади .

Також, цілями цього регуляторного акта є: підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із визначенням виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади.

4. Строк виконання заходів з відстеження

січень 2022 року

5. Тип відстеження

Базове

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі динаміки укладання договорів на вивезення побутових відходів серед населення (відсоток охоплення населення послугами зі збирання побутових відходів).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

грудень 2020

грудень 2021

Відсоток охоплення населення послугами зі збирання побутових відходів по м. Первомайську

72,6

73,4

Відсоток охоплення населення послугами зі збирання побутових відходів по населеним пунктам, що увійшли до складу Первомайської міської територіальної громади

-

0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акту дозволить врегулювати питання з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території новоствореної Первомайської міської територіальної громади, до складу якої входить сім населених пунктів..

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Міський голова                                                                                                   Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2022