НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2022-10-12
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території Первомайської міської територіальної громади» від 08.10.2021 року №434

                                                             Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради

«Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території  Первомайської міської територіальної громади» від 08.10.2021 року №434.

1.Вид та назва регуляторного акта. 

     Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території  Первомайської міської територіальної громади» від 08.10.2022 року №434.

2.Виконавець заходів з відстеження. 

     Відділ муніципальної варти апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради.

3.Цілі прийняття регуляторного акта. 

     Рішення виконавчого комітету  Первомайської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів на території Первомайської міської територіальної громади » від 08.10.2022 року №434 прийнято з метою врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, які виникають під час демонтажу самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об'єктів.

5.Строк виконання заходів з відстеження. 

Жовтень 2021 року – вересень 2022 року.

5. Тип відстеження. Повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження. 

      Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

    Результативність відстежується шляхом здійснення моніторингу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

  • розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
  • покращення стану благоустрою території Первомайської міської територіальної громади;
  • впорядкування та стабілізація нормативно-правової бази з питань демонтажу, обліку і зберігання  демонтованих самовільно встановлених (розміщених) об'єктів;
  • зменшення незаконно встановлених та залишених споруд, будівельних та інших матеріалів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. 

     Ступінь досягнення визначених цілей відстежуватиметься під час проведення  наступного періодичного та повторного відстеження.

 

Міський голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2023