НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2023-01-20
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення міської ради від 24.06.2021 року №7 «Про встановлення туристичного збору»

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту  рішення  міської ради від 24.06.2021 року №7  «Про встановлення туристичного збору»

 

1. Вид та назва проекту регуляторного акту:

рішення  міської ради від 24.06.2021 року №7 «Про встановлення туристичного збору».

2. Виконавець:

фінансове  управління міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акту:

рішення міської ради від 24.06.2021 року №7  «Про встановлення туристичного збору» прийняте з метою внесення змін до  Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору в частині сплати збору за місцезнаходженням податкових агентів, приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами) та забезпечення планових надходжень до бюджету громади туристичного збору.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

січень  2023 року.

5. Тип відстеження:

повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:

повторне відстеження проведене на підставі звітності щодо виконання дохідної частини бюджету Первомайської міської територіальної громади, отриманої від Державної казначейської служби в Первомайському районі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

відстеження результативності регуляторного акту здійснено шляхом проведення аналізу інформації щодо надходжень по місцевих податках та зборах, отриманої від  Державної казначейської служби в Первомайському районі.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:              тис.грн.

Показники результативності

2021 рік

2022 рік

Фактичні надходження по туристичному збору

61,9

44,8

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

прийняття рішення дозволяє дотримуватись вимог чинного законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового кодексу України із внесеними змінами та забезпечує надходження до бюджету громади, проте, фактичні надходження по туристичному збору бюджетного періоду 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зменшились на 17,1 тис. грн., або на 28% в зв’язку із введенням на території України військового стану та, як наслідок, зменшення ділової активності суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Міський голова                                                                           Олег ДЕМЧЕНКО

Сергій Шугуров  75283


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2023