НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2023-01-20
ЗВІТ про відстеження результативності регуляторного акту- рішення міської ради від 24.06.2021 року № 4 «Про встановлення ставок орендної плати за землю Первомайської міської територіальної громади».

ЗВІТ
про відстеження результативності регуляторного акту-
рішення міської ради від 24.06.2021 року № 4 «Про встановлення ставок орендної плати за землю Первомайської міської територіальної громади».

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення міської ради від 24.06.2021 року № 4 «Про встановлення ставок орендної плати за землю Первомайської міської територіальної громади».

 

2. Виконавець:

Відділ земельних відносин управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Впорядкування та вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі, встановлення економічно обґрунтованих, єдиних ставок орендної плати та з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Січень 2023 року.

 

5. Тип відстеження: 

Повторне відстеження

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

Статистичний

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Аналіз динаміки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.

 

8. Кількісні  та якісні значення показників результативності акта:

п/п

Показники результативності

2021 рік

2022 рік

1.

Надходження орендної плати за земельні ділянки (грн.)

17 593 536,31

18 847 488,19

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт має задовільну ступінь досягнення визначених цілей, дозволив збільшити надходження до міського бюджету від орендної плати за землю.

 

Міський голова                                                                             Олег ДЕМЧЕНКО

      

Олена Артем’єва 7 52 99


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2023