НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2023-03-24
ЗВІТ Про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта- рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2013 року №38 «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території м. Первомайськ»

ЗВІТ
Про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта- рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2013 року №38
«Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території  м. Первомайськ»

 

1. Вид та назва регуляторного акту:  рішення виконавчого комітету міської ради від 08.02.2013р. №38 «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території  м. Первомайськ».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління економічного розвитку територіальної громади міської ради.

3. Цілі прийняття акту: встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства побутового обслуговування та іншого призначення, створення сприятливих для здійснення обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, усунення порушень громадського порядку.

4. Строк виконання заходів відстеження:   березень 2023 р.

5. Тип відстеження:  періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження:  статистичний та соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи  одержання даних:  кількісний показник виданих погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  з дня прийняття регуляторного акта видано 76 погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування  та іншого призначення.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей.

Потребує перегляду у зв’язку з невідповідністю чинному законодавству.

 

Міський голова                                                                                                                        Олег ДЕМЧЕНКО

 

Людмила Вердиш         


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2023