НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2023-04-07
Звіт про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта-рішення виконавчого комітету від 13.04.2007 року № 236 «Про встановлення цін за надання платних послуг архівним відділом апарату Первомайської міської ради та її виконавчого комітету»

Звіт
про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта-рішення виконавчого
комітету від 13.04.2007 року № 236 «Про встановлення цін за надання платних послуг архівним
відділом апарату Первомайської міської ради та її виконавчого комітету»

 

з/п

Зміст

Результати

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата прийняття, номер

Рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.04.2007 року № 236 «Про встановлення цін за надання платних послуг архівним відділом апарату Первомайської міської ради та її виконавчого комітету»

 

2

Назва виконання заходів з відстеження

Архівний відділ апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради

3

Цілі прийняття акта

- покращення якості робіт з науково-технічного опрацювання документів підприємств, установ, організацій міста;

- забезпечення надійного зберігання та схоронності архівних документів;

- оперативна підготовка і надання довідок установам, підприємствам, організаціям усіх форм власності та громадянам щодо використання архівної інформації;

- зміцнення матеріально-технічної бази  архівного відділу апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради

4

Строк виконання заходів з відстеження

2021-2023 роки

5

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне

6

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний: підрахунок та порівняння надходження коштів по наданню платних послуг

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Після проведеного аналізу за період з квітня 2021 року по квітень 2023 року одержані дані:

- за видані довідки майнового характеру всього надійшло коштів за вказаний період – 0,451 тис. грн.

Станом на 01.04.2023 року відділ не приймав на зберігання архівні документи ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території Первомайської міської територіальної громади на платній основі. Платні послуги за науково-технічне опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) не надавав.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є кількість: прийнятих документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, виданих довідок майнового характеру, упорядковано документів та надходження коштів за виконання даних послуг

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами обговорення Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України (далі – ЦЕПК), прийнято рішення не надавати дозволу приймання-передавання та зберігання документів з кадрових питань (особового складу) трудовим архівам, що не мають статусу юридичної особи (протокол засідання ЦЕПК від 27.08.2021 № 5).

Станом на 01.04.2023 року архівний відділ не є юридичною особою публічного права.

Оцінити результати реалізації регуляторного акту на даний час неможливо, так як платні послуги спеціалістами відділу надавалися в неповному обсязі

 


Міський голова                                                                      Олег ДЕМЧЕНКО

 

Тетяна Івасіва 7 54 28


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2023