НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2023-06-09
Звіт про результати базового відстеження проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради«Про затвердження Положення про проведення конкурсу з набуття права на організаціюпаркуваннятранспортнихзасобів на територіїПервомайськоїміськоїтериторіальноїгромади»

Звіт
про результати базового відстеження проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради«Про затвердження Положення про проведення конкурсу з набуття права на організаціюпаркуваннятранспортнихзасобів на територіїПервомайськоїміськоїтериторіальноїгромади»

з/п

Зміст

Результати

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата прийняття, номер

Проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Положення про проведення конкурсу з набуття права на організацію паркування транспортних засобів на території Первомайської міської територіальної громади»

2

Назва виконавця заходів з відстеження

управління економічного розвитку територіальної громади міської ради

3

Цілі прийняття акта

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов, розвитку малого підприємництва, що дозволить демонополізувати ринок надання послуг з паркування транспортних засобів.

2. Врегулювання питань провадження підприємницької діяльності з організації паркування транспортних засобів на території Первомайської міської територіальної громади, підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування.

4

Строк виконання заходів з відстеження

червень 2023 року

5

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

6

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

1) збільшеннянадходжень до бюджету Первомайськоїміськоїтериторіальноїгромадивідзбору за місця для паркування;

2) поліпшенняпропускноїспроможностідорожньогоруху;

3)забезпеченняналежних умов безпекидорожньогоруху;

4) розвитоксферипослуг з паркуваннятранспортнихзасобів на територіїПервомайськоїміськоїтериторіальноїгромади.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Надходження до бюджету відзбору за місця для паркування за 2022 ріксклали–43767,0 грн.

Якіснізначення показників:

- поліпшенняпропускноїспроможностідорожньогоруху;

- забезпеченняналежних умов безпекидорожньогоруху;

 - розвитоксферипослуг з паркуваннятранспортнихзасобів на територіїПервомайськоїміськоїтериторіальноїгромади;

- рівеньпоінформованостісуб'єктівгосподарювання з основнихположень регуляторного акта.

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Місцева влада – підвищення ефективності системи регулювання, обмеження монополізму на ринку  надання послуг з організації паркування транспортних засобів на території Первомайської міської територіальної громади;

суб’єкти господарювання – розширення можливостей підприємницької діяльності за рахунок розвитку ринкового середовища в сфері організації паркування транспортних засобів на території громади, підвищення якості надання послуг, створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для надання послуг з паркування транспортних засобів;

 міська територіальна громада – підвищення якості обслуговування, поліпшення пропускної спроможності дорожнього руху на вулицях громади, забезпечення належних умов безпеки дорожнього руху.

 

 

Міський голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024