НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Регуляторні акти - рішення виконкому


№ 458 від 2013-09-13
Про затвердження порядку видачі фізичним та юридичним особам дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна у місті Первомайську у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа

                                                                                       скасовано: Рішення виконкому    від  22.01.2015 року № 1                                                                   

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
          РІШЕННЯ


від 13.09.2013 року   № 458
     м. Первомайськ

Про затвердження порядку видачі фізичним та юридичним особам   дублікатів свідоцтв
про право власності на об’єкти  нерухомого майна у місті Первомайську у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа


            Керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та обтяжень”       та пунктом 3 статті 37 Закону України “Про нотаріат” з метою врегулювання порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, виконавчий комітет Первомайської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Затвердити порядок видачі фізичним та юридичним особам дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, оригінали яких видавались на підставі рішень виконкому Первомайської міської ради Миколаївської області, у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа (додається).
2.Покласти обов’язки щодо розгляду заяв з питань видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, підготовку проектів рішень, оформлення та видачу дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна на  Комунальне підприємство “Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації”.
3.Дублікати свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна підписує керівник органу, який видавав оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях Свідерко С.В.
Міський голова                                    Л.Г.Дромашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від 13.09.2013 року № 458ПОРЯДОК
видачі фізичним або юридичним особам дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна в місті Первомайську   у разі втрати, крадіжки або пошкодження оригіналу документа

1. Загальні положення
    Цей порядок розроблений відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та Закону України “Про звернення громадян”.
    Цей порядок визначає механізм видачі дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради .

2 Умови видачі
дубліката свідоцтва про право власності
 на об’єкт нерухомого майна
      2.1. У разі крадіжки, втрати, пошкодження свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, виданого на підставі рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради фізична або юридична  особа звертається із письмовою заявою на ім´я міського голови  про видачу дубліката свідоцтва про право власності.
      2.2. Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна повинна бути підписана власником (власниками) даного об’єкта та завірена в установленому порядку. Інтереси неповнолітніх представляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють відповідно до чинного законодавства України їх законні представники, опікуни та піклувальники. У заяві зазначається конкретна причина необхідності видачі дубліката свідоцтва.
      2.3.До заяви про видачу дубліката свідоцтва додаються: постанова органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з викраденням свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи органів пожежної охорони у зв’язку зі знищенням документів при пожежі, копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, відносно яких подана заява про видачу дубліката свідоцтва. У разі представлення інтересів законними представниками, опікунами чи піклувальниками до заяви додаються копії документів, що підтверджують їхні повноваження.
          2.4. До заяви також додається:
  - оголошення з газети про недійсність викраденого, загубленого чи пошкодженого свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна;
- оригінал та копії технічної документації на об’єкт нерухомого майна;
- довідка з КП “Первомайського МБТІ” про підтвердження факту належності заявника об’єкта нерухомого майна на праві приватної власності станом на 01.01.2013 року із зазначенням технічної характеристики об’єкта на момент її видачі;
- довідка з відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Первомайського міськрайонного управління юстиції або нотаріуса про те, чи не відбулося переходу, переоформлення та перереєстрації права власності на об’єкт в період з 01.01.2013 року до моменту подання заяви про видачу дубліката.
    2.5.Якщо видача дубліката проводиться у зв’язку з пошкодженням оригіналу свідоцтва про  право власності на об’єкт нерухомого майна, то в таких випадках до заяви про видачу дубліката свідоцтва про право власності долучається непридатне для користування свідоцтво (без збереження вимог, викладених в пункті 2.3.).
   2.4. Дублікат свідоцтва про право власності на об´єкт може бути виданий за письмовою  заявою спадкоємців померлого власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна. В такому випадку, до письмової заяви додається довідка нотаріальної контори про відкриття спадкової справи, копія свідоцтва про смерть власника ( із збереженням вимог, викладених в пункті 2.4.).
   2.5. У разі, якщо оформляється спадщина на частину об’єкта нерухомого майна, а співвласник іншої частини цього ж об’єкта нерухомого майна відмовляється надати в нотаріальну контору оригінал свідоцтва про право власності для оформлення спадкових документів, виконавчий комітет та орган приватизації житлового фонду вправі видати дублікат свідоцтва тільки після письмового попередження іншого співвласника про те, що при видачі дубліката оригінал свідоцтва втратить чинність. Письмове попередження надсилається рекомендованим листом з повідомленням.
    2.6. Дублікат свідоцтва про право власності на об´єкт видається без письмового попередження іншого співвласника  за наявності рішення суду про визнання іншого співвласника об’єкта нерухомого майна безвісно відсутнім або померлим.
   2.7. Дублікат свідоцтва про право власності повинен містити весь текст виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
2.8.    На дублікаті у правому верхньому кутку робиться відмітка із зазначенням слів “ Дублікат має силу оригіналу” та дату його видачі.1.    Порядок розгляду звернень
 та видачі дубліката свідоцтва про право власності
на об’єкт нерухомого майна
   3.1. Заява з наданими документами реєструється у виконкомі міської ради  та після розгляду  передається на розгляд до комунального підприємства “Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації”(далі КП “ПМБТІ”).
   3.2. КП “ПМБТІ” розглядає заяву та готує проект рішення на засідання виконавчого комітету Первомайської міської ради.
   3.3. На підставі рішення виконавчого комітету про видачу дубліката свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна КП “ПМБТІ”  готує дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Втрачений оригінал свідоцтва визначається недійсним та анулюється рішенням про видачу дубліката свідоцтва.
   3.4. Дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна за підписом міського голови та завірений печаткою виконавчого комітету оформляється в двох примірниках, один, з яких видається на руки власнику (уповноваженому співвласнику) при пред’явленні паспорта або доручення, а другий залишається в архіві КП “ПМБТІ” .
   3.5. Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно реєструється в журналі видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою КП “ПМБТІ” . Документи, на підставі яких видано дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, підшиваються до інвентаризаційної справи.
   3.6. Підстави для відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно:
- виявлення в документах недостовірних відомостей;
- подання заявником неповного пакета документів.
У разі відмови у видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно,  питання вирішується в судовому порядку.


Керівник комунального
підприємтства “Первомайське
 міжміське бюро технічної
інвентаризації”                                                                                         З.П.Брагер


  


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024