НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2023-07-14
Звіт про результати базового відстеження проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про упорядкування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та здійснення ярмаркової діяльності в Первомайській міській територіальній громаді»

Звіт
про результати базового відстеження проєкту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про упорядкування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  мережі та здійснення ярмаркової діяльності в
Первомайській міській територіальній громаді»

 

з/п

Зміст

Результати

1

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата прийняття, номер

Проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про упорядкування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  мережі та здійснення ярмаркової діяльності в Первомайській міській територіальній громаді»

2

Назва виконавця заходів з відстеження

управління економічного розвитку територіальної громади міської ради

3

Цілі прийняття акта

1. Забезпечення реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов, розвитку малого підприємництва, що дозволить демонополізувати ринок надання послуг торгівлі.

2.Врегулювання питань провадження підприємницької діяльності з організації розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  мережі та здійснення ярмаркової діяльності в Первомайській міській територіальній громаді, підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування.

4

Строк виконання заходів з відстеження

липень 2023 року

5

Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

6

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

1) збільшення надходжень до бюджету Первомайської міської територіальної громади від збору за розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  мережі та здійснення ярмаркової діяльності в Первомайській міській територіальній громаді

2) покращення організації розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  мережі та здійснення ярмаркової діяльності в Первомайській міській територіальній громаді.

8

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Збільшення надходжень до бюджету Первомайської міської територіальної громади.

Якісні значення показників:

- Спрощення процедури отримання Погодження чи укладання Договору на розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в Первомайській міській територіальній громаді

- Збільшення рівня поінформованості щодо отримання Погодження чи укладання Договору на розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в Первомайській міській територіальній громаді.

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Місцева влада – підвищення ефективності системи регулювання, обмеження монополізму на ринку  надання послуг торгівлі на території Первомайської міської територіальної громади;

суб’єкти господарювання – розширення можливостей підприємницької діяльності за рахунок спрощення процедури отриманна Погоджень/ укладання Договорів для упорядкування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  мережі та здійснення ярмаркової діяльності в Первомайській міській територіальній громаді;

міська територіальна громада – підвищення якості обслуговування у сфері торгівлі та забезпечення товарами/ продуктами харчування мешканців Первомайської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024