НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Рішення виконкому


№ 354 від 2024-06-14
Про влаштування на спільне проживання і виховання ХХХХ ХХХХ ХХХХ, ХХХ р.н., до дитячого будинку сімейного типу подружжя ХХХХХ (оприлюднено 18.06.2024 р.)

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від    14.06.2024      №354
           м. Первомайськ

 

Про   влаштування   на   спільне   
проживання і виховання ХХХХ
 ХХХХ   ХХХХ, ХХХ р.н.,
 до дитячого будинку сімейного типу
подружжя  ХХХХХ

 

          Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 року № 2342-ІV зі змінами та доповненнями, постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», пунктів 36, 52, 53 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, на підставі заяви гр. ХХХХХХХХ від ХХХХ року № ХХХХХ про влаштування до дитячого будинку сімейного типу дитини, позбавленої батьківського піклування, пропозиції комісії з питань захисту прав дитини від ХХХХ року протокол №ХХ,  виконавчий комітет  міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Влаштувати 14.06.2024 року  до дитячого будинку сімейного типу ХХХХХХ   ХХХХХ   ХХХХ  ХХХХХ за адресою:  вулиця ХХХХ  ХХХХХ, ХХ, м. Первомайськ,  Миколаївська область, на спільне проживання та виховання малолітнього ХХХХ   ХХХХ  ХХХХХ, ХХХ р.н., дитину, позбавлену батьківського піклування.

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток ХХХХХ   ХХХХ   ХХХХ, ХХХ р.н., на батьків-вихователів ХХХХ  ХХХХ   ХХХХ .

3. Управлінню  «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради (Перкова):

3.1. Підготувати та надати батькам-вихователям додаткову угоду про влаштування дитини  на виховання та спільне проживання в дитячий будинок сімейного типу.                                                               

                                                        Термін:   до 01.07.2024

3.2. Постійно здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в дитячому будинку сімейного типу.

                                                                Термін: постійно     

3.3. Щорічно готувати та надавати в службу у справах дітей  облдержадміністрації звіт про стан утримання і розвиток дитини в дитячому будинку сімейного типу.

                                                         Термін:  щорічно

4. Первомайському міському центру соціальних служб  (Крижановська):

4.1.  Закріпити за  дитиною  соціального працівника.

4.2. Забезпечити соціальний супровід, надання комплексу послуг,  спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу.

                                                                  Термін: постійно                              

4.3. Надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про виконання плану соціального супроводу дітей та  дитячого будинку сімейного типу.

                                                                   Термін: щорічно згідно графіка                                                                                   

5. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Поліщук):

5.1. Призначити соціальну допомогу на дитину, грошове забезпечення батькам-вихователям у межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

5.2. Здійснювати зазначені виплати на дитину, грошове забезпечення батькам-вихователям.

6. Комунальному підприємству «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Оболенська):

6.1.  Закріпити сімейного лікаря за влаштованою дитиною.

                                                                    Термін: червень-липень 2024 

6.2. Організувати проходження двічі на рік дитиною медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за нею.

                                                                       Термін:  двічі на рік    

6.3. Надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про стан здоров’я дитини, дотримання  батьками-вихователями  рекомендацій лікаря.

                                                                       Термін: щорічно згідно графіка

7. Управлінню освіти міської ради (Ткачук):

7.1. Забезпечити права дитини  на здобуття середньої освіти, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання.

                                                                     Термін:  постійно

7.2.  Забезпечувати дитину  пільговим оздоровленням.

                                                                         Термін:  постійно       

7.3. Надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь батьків-вихователів у вихованні дитини.

                                                                         Термін:  щорічно згідно графіка                          

8. Первомайському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (Лопатін) (за узгодженням) надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про відсутність проявів асоціальної  поведінки з боку дитини, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу, та з боку батьків-вихователів.

                                                                          Термін:  згідно графіка    

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира РЯБЧЕНКА.

 

Міський голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024