НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Рішення виконкому


№ 356 від 2024-06-14
Про влаштування на спільне проживання і виховання ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ, ХХХ р.н., ХХХХ ХХХХ ХХХХХ, ХХХ р.н., ХХХХХ ХХХХХ ХХХХ, ХХХ р.н., ХХХХХ ХХХХ ХХХХ, ХХХ р.н., до дитячого будинку сімейного типу ХХХХХХ (оприлюднено 18.06.2024 р.)

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  14.06.2024        №356
           м. Первомайськ

 

Про   влаштування   на   спільне проживання
і виховання ХХХХХ  ХХХХХ  ХХХХХХ,
ХХХ р.н., ХХХХ   ХХХХ   ХХХХХ,
ХХХ р.н., ХХХХХ   ХХХХХ  ХХХХ,
 ХХХ р.н., ХХХХХ   ХХХХ   ХХХХ, ХХХ р.н.,
до дитячого будинку сімейного типу ХХХХХХ

 

        Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, статті 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 року № 2342-ІV зі змінами та доповненнями, постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», пунктів 36, 52, 53 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, на підставі заяви гр. ХХХХХХ від ХХХХХ року № ХХХХ про влаштування до дитячого будинку сімейного типу дітей, позбавлених батьківського піклування, пропозиції комісії з питань захисту прав дитини від ХХХХХ року протокол №ХХХ,  виконавчий комітет  міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Влаштувати 15.06.2024 року до дитячого будинку сімейного типу ХХХХХ   ХХХХ  ХХХХХХ за адресою:  вул. ХХХХ  ХХХХХ, ХХ,     м. Первомайськ, Миколаївська область, на спільне проживання та виховання неповнолітню ХХХХ   ХХХХ  ХХХХХХ, ХХ.ХХ.ХХХХ р.н., малолітніх ХХХХХ ХХХХХ  ХХХХХХ, ХХХ р.н., ХХХХХ  ХХХХ   ХХХХ, ХХХ р.н., ХХХХ   ХХХХХ   ХХХХХ, ХХХ р.н., дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та

психічний розвиток неповнолітньої ХХХХХ  ХХХХ   ХХХХХХХХХ, ХХХ р.н., малолітніх ХХХХХ   ХХХХХ   ХХХХХ, ХХХ р.н., ХХХХХ   ХХХХ   ХХХ, ХХХ р.н., ХХХХХХ   ХХХХ   ХХХХХ, ХХХ р.н., на мати-виховательку ХХХХХХ.

3. Управлінню  «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради (Перкова):

3.1. Підготувати та надати матері-виховательці додаток до угоди про влаштування дітей на виховання та спільне проживання в дитячий будинок сімейного типу.                                                               

                                                        Термін:   до 01.07.2024

3.2. Постійно здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей-вихованців  в дитячому будинку сімейного типу.

                                                                Термін: постійно     

3.3. Щорічно готувати та надавати в службу у справах дітей  облдержадміністрації звіт про стан утримання і розвиток дітей-вихованців  в дитячому будинку сімейного типу.

                                                                 Термін:  щорічно

4. Первомайському міському центру соціальних служб  (Крижановська):

4.1.  Закріпити за  дітьми-вихованцями соціального працівника.

4.2. Забезпечити соціальний супровід, надання комплексу послуг,  спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу.

                                                                  Термін: постійно                             

4.3. Надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про виконання плану соціального супроводу дітей та  дитячого будинку сімейного типу.

                                                                   Термін: щорічно згідно графіка                                                                                   

5. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Поліщук):

5.1. Призначити соціальну допомогу на дітей, грошове забезпечення матері-виховательці у межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

5.2. Здійснювати зазначені виплати на дітей, грошове забезпечення матері-виховательці.

6. Комунальному підприємству «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Оболенська):

6.1.  Закріпити сімейного лікаря за влаштованими дітьми-вихованцями.

                                                                    Термін: червень-липень 2024 

6.2. Організувати проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за ними.

                                                                       Термін:  двічі на рік    

6.3. Надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про стан здоров’я дітей, дотримання  матір’ю-вихователькою  рекомендацій лікаря.

                                                                       Термін: щорічно згідно графіка

7. Управлінню освіти міської ради (Ткачук):

7.1. Забезпечити права дітей на здобуття середньої освіти, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання.

                                                                     Термін:  постійно

7.2.  Забезпечувати дітей  пільговим оздоровленням.

                                                                         Термін:  постійно       

7.3. Надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь матері-виховательки у вихованні дітей.

                                                                         Термін:  щорічно згідно графіка                          

8. Первомайському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (Лопатін) (за узгодженням) надавати управлінню «Служба у справах дітей» Первомайської міської ради щорічний звіт про відсутність проявів асоціальної  поведінки з боку дітей, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу, та з боку матері-виховательки.

                                                                          Термін:  згідно графіка    

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира РЯБЧЕНКА.

 

Міський голова                                                                         Олег ДЕМЧЕНКО


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2024