НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Повторні відстеження результативності регуляторних актів


від 2016-06-16
ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської рад від 26.06.2015 року № 2 «Про встановлення плати за землю»

 

ЗВІТ

про повторне  відстеження результативності регуляторного акта -  рішення міської рад від 26.06.2015 року  № 2  «Про встановлення  плати за землю»

 

.Вид та назва регуляторного акта:

Рішення  міської ради  від 26.06.2015 № 2  «Про встановлення  плати за землю».

 

 

2.Назва виконавця заходів відстеження.

 Фінансове управління Первомайської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта.

Метою прийняття запропонованого рішення є встановлення в місті Первомайську плати за землю та забезпечення   планових обсягів надходжень по оплаті за землю.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження.

 

  Червень  2016 року. 

 

5.Тип відстеження.

 Повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення повторного відстеження використовувався  метод отримання звітності від Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції.

7. Дані та припущення на яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

   Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі надання звітності від Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції.

8. Кількісні та якісні показники.                                             тис.грн.                                                         

Показники результативності

2015 рік

січень-травень 2016 року

Фактичні надходження по:

Земельному податку з  юридичних осіб

 

Земельному податку з фізичних осіб

2324,2

 

450,0

2078,4

 

121,1

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. 

Прийняття регуляторного акта дозволить дотримуватись вимог законодавства щодо місцевих податків відповідно до Податкового  кодексу України із внесеними змінами та забезпечить надходження до бюджету міста.

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Л. Г. Дромашко

 

 

 

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018