НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Рішення міської ради


№ 14 від 2016-12-23
Про бюджет м. Первомайська на 2017 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
28п/ч СЕСІЯ    7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23.12.2016 № 14
   м. Первомайськ

Про бюджет м. Первомайська
на 2017 рік

Розглянувши  поданий проект    бюджету  м. Первомайська  на 2017 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України,  на підставі пункту 23 частини першої статті 26 та частини першої статті 61   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 464221,483тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  452042,500тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету 12178,983 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  2177,600тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 464221,483тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  міського  бюджету  452042,5тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 12178,983тис. гривень згідно з додатком № 3  до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 452042,500тис.грн. та спеціальному фонду 12178,983тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок  бюджетних коштів міського  бюджету  у сумі  1800,0тис. гривень.

4. Затвердити на 2017рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Надати право  фінансовому управлінню міської ради спільно з управлінням соціального захисту населення міської ради, іншими галузевими управліннями  міської ради,   за погодженням з постійною комісією міської ради з питань  планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв'язку  з метою ефективного використання коштів протягом  2017 року  здійснювати перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між  головними розпорядниками коштів міського бюджету, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних  пільг, субсидій, допомоги населенню тощо.

Дозволити виконавчому комітетові міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку    за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини  міського бюджету, проводити їх розподіл між головними розпорядниками коштів міського бюджету з наступним затвердженням на сесії міської  ради.

5. Затвердити бюджет розвитку міського бюджету в сумі 2177,600тис.грн. (додатки  3, 6).

Дозволити  виконавчому комітетові міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку    після розподілу Кабінетом Міністрів України коштів державного бюджету  (із визначенням переліку об'єктів) проводити розподіл видатків бюджету розвитку міського бюджету з урахуванням співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та, у разі необхідності, вносити відповідні зміни до зазначеного переліку з наступним затвердженням на сесії міської  ради.

6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 300,0тис. гривень.

7. Затвердити  перелік  об'єктів та заходів, видатки на які 2017 році  будуть проводитися за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 8).

8. Затвердити обсяг видатків на виконання депутатами міської ради та міським головою доручень виборців, який визначено на 2017 рік, із розрахунку 5,000тис.грн. на кожного депутата, у сумі 185,000тис.грн.

Спрямування коштів міського бюджету депутатами  міської ради здійсню-вати  у межах чинного законодавства  та з урахуванням міських програм,  затверджених міською радою на 2017 рік.

9. Затвердити  у  складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 20562,310 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.

11. Розпорядникам коштів міського бюджету:

 • забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 • затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
 • забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

12. Установити, що після прийняття рішення «Про  бюджет  м. Первомайська  на 2017 рік» внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету".

13. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому  управлінню міської ради  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. У випадку невиконання показників надходжень до міського бюджету на 2017 рік, визначених розписом міського бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим управлінням міської ради.

15. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 102, 103-2, 103-4 Бюджетного кодексу України.

16.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

17. У разі внесення змін до структури виконавчого комітету міської ради,  його структурних підрозділів та управлінь міської ради  фінансовому управлінню міської ради забезпечити внесення змін до розпису міського бюджету на 2016 рік з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи, які є головними розпорядниками коштів міського бюджету.

18.Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, економічної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                Л.Г.Дромашко

Пояснювальна записка
Додаток 2
Додаток 4

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018