НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Базові відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-01-11
ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.2016 року № 365 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2016 року №264 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в мі

ЗВІТ
про базове відстеження результативності проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету міської ради  «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.2016 року № 365 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2016 року №264 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ»»

1. Вид та назва проекту регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.2016 року № 365 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2016 року №264 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ»».

2. Виконавець: відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: в зв’язку з прийняттям нового регуляторного акта - рішення виконавчого комітету «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ в новій редакції».

4. Строк виконання заходів з відстеження: січень 2017 року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі динаміки звернень суб’єктів господарювання  для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

2016 рік

Показники результативності

Кількість заяв на укладання Договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

11

Кількість заяв на укладання Договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Ступінь досягнення визначених цілей відбудеться під час прийняття зазначеного рішення.

Міський голова                                                                      Л. Г. Дромашко

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018