НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Періодичні відстеження результативності регуляторних актів


від 2017-01-17
ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 25.12.2012 року № 13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2011 року № 24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2011 року № 3 «Про місцеві податки і збори»

ЗВІТ
про періодичне   відстеження результативності регуляторного акта - рішення  міської ради від 25.12.2012 року № 13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2011 року № 24 «Про  внесення змін до рішення міської ради  від 28.03.2011 року № 3 «Про місцеві податки і збори»

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення  міської ради від 25.12.2012 року № 13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2011 року № 24 «Про  внесення змін до рішення міської ради  від 28.03.2011 року  № 3 «Про місцеві податки і збори».

2. Назва виконавця заходів відстеження.

Фінансове управління Первомайської міської ради

3. Мета прийняття акту.

Метою прийняття акту є внесення змін до  Положення про порядок обчислення та сплати  збору за місця для паркування транспортних засобів в частині сплати збору за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

4. Строк виконання заходів з відстеження.   Січень 2017 року.

5. Тип відстеження. Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Аналіз надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів відповідно до звітності.

7. Дані та припущення на яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

Аналіз надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів.

8. Кількісні та якісні показники.

Аналіз надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. 

В ході проведення аналізу надходжень по місцевих податках і зборах видно, що за 2016 рік надходження по збору за місця для паркування транспортних засобів склали  78,6 тис. грн., що  менше планових показників передбачених  в бюджеті міста Первомайська на 2016 рік на 1,4 тис. грн. або на 1,7% , порівняно з 2015 роком надходження зменшились на  1,0   тис. грн.. або на 1,3%.

Міський голова                                                                           Л. Г. Дромашко

 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018