НОРМАТИВНІ АКТИ
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
ВИКОНКОМУ
 
Проекти рішень виконкому


від 2017-03-17
Про баланс трудових ресурсів міста Первомайськ за 2016 рік

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Миколаївської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від _________№__________

Про баланс трудових ресурсів
міста Первомайськ за 2016 рік

З метою вивчення стану та змін в обсязі, складі і розміщенні трудових ресурсів в місті Первомайськ щороку забезпечується робота по формуванню балансу трудових ресурсів (додаток). Трудові ресурси – це частина населення  міста, яка за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знанням здатна працювати, потенційно приносити прибуток до бюджету. Дані балансу трудових ресурсів дозволяють зробити висновки про їх наявність і використання в економіці міста. Згідно з балансом за 2016 рік було встановлено, що із 67270 осіб наявного населення міста трудові ресурси, на які ми могли розраховувати протягом 2016 року – це 35708 осіб. Середня чисельність працездатного населення у працездатному віці у місті складала 33825 осіб.
Кількість населення зайнятого в усіх сферах економічної діяльності міста становить 19515 осіб, з них 13651 осіб – це працівники на підприємствах, в установах, організаціях міста, 303 – працівники, зайняті за договорами цивільно-правового характеру, 4309 – фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності та самозайняті (нотаріуси), 1209 – наймані працівники у фізичних осіб-підприємців; 43– служителя релігійних культів.
При цьому, 990 безробітних в працездатному віці, зареєстровані в державній службі зайнятості, 3518 осіб в працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва, 850 – це жінки, незайняті через вагітність, пологи та догляд за дітьми до 3(6) років, догляд за інвалідами І групи, особами старше 80 років. Також 10835 осіб – незайняте працездатне населення у працездатному віці, це особи, які можуть працювати нелегально або відсутні відомості щодо їх трудової діяльності та трудових доходів, живуть за рахунок одноразових заробітків або за рахунок одного із подружжя, виплати різних видів допомог.
Дані балансу є основою роботи з забезпечення легалізації зайнятості населення. Обмеження проведення перевірок не дозволило в 2016 році комісії по легалізації заробітної плати та зайнятості населення в місті здійснювати контролюючі заходи по виявленню нелегальних працівників та виплату заробітної плати в конвертах. Тому зусилля направляються на проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями та найманими працівниками щодо переваг легальної зайнятості та вимог чинного законодавства стосовно укладення трудових відносин.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись підпунктом 3 пунктом «а» статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.  Інформацію заступника міського голови, начальника управління соціального захисту населення міської ради Колесніченко О.А. про баланс трудових ресурсів міста Первомайськ за 2016 рік взяти до відома.

2.Заступнику міського голови, начальнику управління соціального захисту населення міської ради Колесніченко О.А. забезпечити роботу по формуванню балансу трудових ресурсів міста.
       Термін:  щороку до 1 березня                               

3.Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України (за узгодженням), Первомайському міськрайонному центру зайнятості (за узгодженням), Первомайському відділенню Южноукраїнської  обʼєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Миколаївській області (за узгодженням):
3.1.    Проводити інформаційно-розʼяснювальну роботу з роботодавцями та найманими працівниками щодо переваг легальної зайнятості та вимог чинного законодавства стосовно укладення трудових відносин.
3.2.    Надавати інформацію про проведену роботу до управління соціального захисту населення міської ради.
Термін: постійно

4. Управлінню соціального захисту населення міської ради надавати інформацію про хід виконання даного рішення сектору контролю апарату виконавчого комітету міської ради.
 Термін: щокварталу до 15 числа

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 08.04.2016 року №149  «Про баланс трудових ресурсів міста Первомайська за 2015 рік».
                     
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, начальника управління соціального захисту населення міської ради Колесніченко О.А.


Міський голова                                         Л.Г. Дромашко
 


Розробка та підтримка сайта: PervoSOFT
©2018